Τροχιά

σειρά φυσικών τοποθεσιών που παίρνει ένα κινούμενο αντικείμενο

Τροχιά ενός κινητού λέγεται το σύνολο των σημείων - θέσεων από τα οποία διέρχεται κατά τον χρόνο της κίνησής του, ή απλούστερα, το σύνολο των διαδοχικών θέσεών του στο χώρο σε συνάρτηση του χρόνου. Ορίζεται δε ως γεωμετρικός τόπος ανάλογα με το σχήμα του οποίου χαρακτηρίζεται και η κίνηση του κινητού, ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, κυκλική, ελλειπτική, παραβολική ή υπερβολική.
Η τροχιά ενός σώματος στην κλασική μηχανική συνήθως είναι καλά καθορισμένη και μπορεί να περιγραφεί και προς τις δυο διευθύνσεις του χρόνου με βάση καίρια χαρακτηριστικά του σώματος, όπως η ενέργειά του, το δυναμικό μέσα στο οποίο κινείται και οι δυνάμεις που του ασκούνται.

Χρησιμοποίηση του όρου

Επεξεργασία
 
Η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο και οι εναλλαγές των εποχών της
  • Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται για σώματα που δεν δύνανται αυτόνομα να διαφοροποιήσουν τις διαδοχικές θέσεις τους στο χώρο κατά τη κίνησή τους όπως π.χ. τα βλήματα, οι οβίδες, οι δορυφόροι, οι πλανήτες κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος πορεία, π.χ. οχήματος, πλοίου, αεροσκάφους, τηλεκατευθυνόμενου ή αυτοκατευθυνόμενου βλήματος, ή ομοίως τορπίλης κ.λπ.
  • Ειδικότερα στη ναυτιλία ο όρος πορεία (course) ανάλογα της μορφής της διακρίνεται σε σταθερή ή ορθοδρομική, σε μεταβαλλόμενη λοξοδρομική, κυκλική, αναπόδισης και επιπρόσθετα για τα υποβρύχια κατάδυσης και ανάδυσης και αντίστοιχα για τα αεροσκάφη απογείωσης - απονήωσης, ή προσγείωσης - προσνήωσης.
  • Στη σιδηροδρομική ο όρος τροχιά είναι ταυτόσημος με τη σιδηροτροχιά.
  • Στην ορολογία αγώνων αυτοκινήτου, τροχιά εννοείται η πορεία του αγωνιστικού μέσα στην πίστα, με στόχο το χαμηλότερο δυνατό χρόνο.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.ΚΓ΄, σελ.378-379.
  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.58ος, σελ.147.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Trajectories στο Wikimedia Commons