Η Μαγνητοστατική είναι ιδιαίτερο τμήμα της Φυσικής αλλά και κεφάλαιο του Μαγνητισμού που ασχολείται με τους μόνιμους μαγνήτες.

Η Μαγνητοστατική είναι η αντίστοιχη προς την Ηλεκτροστατική του ηλεκτρισμού.