Η Δυναμική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Μηχανικής που έχει ως αντικείμενο μελέτης και έρευνας τη κίνηση των σωμάτων υπό την επίδραση δυνάμεων. Σε αντίθεση με τη Κινηματική που εξετάζει την κίνηση των σωμάτων χωρίς την επίδραση δυνάμεων.

Σημαντικότατοι επίσης κλάδοι της Δυναμικής είναι η Υδροδυναμική[1] και η Αεροδυναμική, που συγκροτούν τη «Δυναμική των ρευστών» οι οποίες δεν εξετάζουν μόνο τη ροή των ρευστών κατά είδος, (υγρών και αερίων αντίστοιχα), αλλά και τη συμπεριφορά άλλων σωμάτων που βρίσκονται εντός αυτών. Κατά την αυτή έννοια έρευνας και μελέτης έχουν επίσης αναπτυχθεί παρόμοιοι κλάδοι και σ΄ άλλους χώρους των επιστημών όπως π.χ. η Αστροδυναμική που αποτελεί κλάδο της Αστροφυσικής.

  • Σημειώνεται ότι μοναδική επιστήμη της οποίας το αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι να εξετάζει ταυτόχρονα εκείνα της Δυναμικής καθώς και της Δυναμικής των ρευστών είναι η Βλητική.

Σημειώσεις Επεξεργασία

  1. Η Υδροστατική και η Υδροδυναμική στο τεχνικό χώρο της εκμετάλλευσης συγκροτούν την Υδραυλική.