Οι κετόνες (ketones), είναι κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα καρβονύλιο (C=Ο) στην αλυσίδα τους. Η ίδια χαρακτηριστική ομάδα υπάρχει και στις αλδεΰδες, η διαφορά όμως είναι ότι στις κετόνες η ομάδα βρίσκεται μέσα στην αλυσίδα του μορίου, ενώ στις αλδεΰδες στο άκρο της. Οι κετόνες παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές μορφές που κυμαίνονται από την απλή ακετόνη μέχρι τη φρουκτόζη, ένα σάκχαρο κετόζης.

Κετόνη

Με το όνομα κετόζη (ketose), χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε μονοσακχαρίτης που παρουσιάζει κετονική δομή.

  • Γενικά οι κετόνες εξετάζονται μαζί με τις αλδεΰδες, λόγω των πολλών ομοίων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων αλλά και της παρασκευής τους, που οφείλεται βεβαίως στη κοινή καρβονυλομάδα ή καρβονύλιο. Γι' αυτό το λόγο και οι ενώσεις που ανήκουν στις δύο αυτές ομάδες χαρακτηρίζονται ως καρβονυλικές ενώσεις.

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Επεξεργασία

Για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των κετονών δείτε το σχετικό άρθρο καρβονυλικές ενώσεις

Οι κετόνες όπως και οι αλδεΰδες διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

  1. Αλειφατικές κετόνες: Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται η ακετόνη και η κυκλοεξανόνη.
  2. Αρωματικές κετόνες: Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται η ακετοφαινόνη και η βενζοφαινόνη.
  3. Ακόρεστες κετόνες: Σ΄ αυτές περιλαμβάνεται μόνο το μεσιτυλοξείδιο.