Τετραμεθυλοσιλάνιο

χημική ένωση

Το τετραμεθυλοσιλάνιο (αγγλικά TetraMethylSilane, συντομογραφικά TMS) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και πυρίτιο, με μοριακό τύπο C4H12Si, αν και συνήθως παριστάνεται από τον ημισυντακτικό του τύπο, (CH3)4Si, ή ακόμη και πιο συντομογραφικά Me4Si. Είναι οργανοπυριτική ένωση και πιο συγκεκριμένα το απλούστερο τετραοργανοσιλάνιο. Όπως όλα τα (κορεσμένα) σιλάνια, το TMS έχει τετραεδρική μοριακή γεωμετρία ως προς το άτομο πυριτίου του, αλλά και ως προς τα άτομα άνθρακα. Αποτελεί πρόδρομη ένωση για την οργανομεταλλική χημεία, αλλά επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες ποικίλες εξειδικευμένες εφαρμογές.

Τετραμεθυλοσιλάνιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Τετραμεθυλοσιλάνιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος C4SiH12
Μοριακή μάζα 88,23 amu
Σύντομος
συντακτικός τύπος
(CH3)4Si
Συντομογραφίες TMS
Αριθμός CAS 75-76-3
SMILES C[Si](C)(C)C
InChI 1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Αριθμός EINECS 200-899-1
Αριθμός RTECS VV5705400
Αριθμός UN 2749
PubChem CID 6396
ChemSpider ID 6156
Ισομέρεια
Ισομερή θέσης 8
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης −99°C
Σημείο βρασμού 26-28°C
Πυκνότητα 648 kg/m³
Εμφάνιση Άχρωμο υγρό
Χημικές ιδιότητες
Ελάχιστη θερμοκρασία
ανάφλεξης
-28-(-27)°C
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Παραγωγή Επεξεργασία

Το TMS παράγεται με άμεση αντίδραση ανάμεσα σε χλωρομεθάνιο και (στοιχειακό) πυρίτιο:[1]

 

Συμπαράγονται επίσης και μεθυλοχλωροσιλάνια, με γενικό τύπο SiClx(CH3)4−x, που συχνά θεωρούνται πιο χρήσιμα.

Πηγές Επεξεργασία

  • Γ. Βάρβογλη, Ν. Αλεξάνδρου, Οργανική Χημεία, Αθήνα 1972
  • Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991
  • SCHAUM'S OUTLINE SERIES, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999
  • Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982

Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορές Επεξεργασία

  1. Elschenbroich, C. (2006). Organometallics. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-29390-2.