Ο κωδικός EINECS (συντομογραφία του European Inventory of Existing Chemical Substances) αποτελεί έναν αριθμό που δίνεται και με τον οποίο καταγράφεται κάθε μία χημική ουσία που παρέχεται ή και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου του 1971 έως και την 18η Σεπτεμβρίου του 1981. Η λίστα δημιουργήθηκε βασιζόμενη της οδηγίας 67/548/EEC[1] που αφορά τις ειδοποιήσεις σε συσκευασίες με επικίνδυνες ουσίες όπου οι σχετικοί πλέον αριθμοί EINECS είναι υποχρεωτικό να εμφανίζονται και να αναγράφονται σε αυτές.

Την 19η Σεπτεμβρίου του 1981, η λίστα αντικαταστάθηκε από την αντίστοιχη European List of Notified Chemical Substances (ELINCS). Πλέον όλες οι νέες ουσίες που εισάγονται στην ευρωπαική αγορά παρουσιάζονται με τον σχετικό τους αριθμό EINECS μετά το πέρας μετατροπής τους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αριθμός ELINCS είναι εξίσου υποχρεωτικό να αναγράφεται σε συσκευασίες με τις αντίστοιχές τους ουσίες.

Ο αριθμός EC προτιμάται περισσότερο στις μέρες μας σε αντίθεση με τον μεταγενέστερό του αριθμό «EINECS/ELINCS», μα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την επιτροπή αριθμών ενζύμων, πιο γνωστή και ως Enzyme Commission EC number.

Υπάρχουν γύρω στις 100.196 διαφορετικές ουσίες στους καταλόγους EINECS.

Η δημιουργία του

Επεξεργασία
  • Ο αριθμός EINECS είναι ένα σύστημα επταψηφίου αριθμού της μορφής 2XX-XXX-X ή 3XX-XXX-X, με έναρξή του το: 200-001-8.
  • Ο αριθμός ELINCS είναι ένα σύστημα επταψηφίου αριθμού της μορφής 4XX-XXX-X, με έναρξή του το: 400-010-9.
  • Ο αριθμός EINECS/ELINCS/EC δύναται να γραφεί με μία γενική μορφή παρουσίασης ως:
  NNN-NNN-R
  123-456-0EINECS

Όπου ο παράγων R αποτελεί το ψηφίο ελέγχου (check digit) και ο N αποτελεί έναν καθοριστικό αριθμό σειράς (sequential number). Το ψηφίο ελέγχου παράγεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

 

Όπου το Q αποτελεί έναν ακέραιο που δεν λαμβάνεται υπόψιν στην συνέχεια.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «EUR-Lex - 31967L0548 - EN - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2023. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία