Ετεροάτομο είναι ένας χημικός όρος που αντιπροσωπεύει ένα άτομο εκτός του άνθρακα (C), όπως το άζωτο (Ν) ή το οξυγόνο (Ο), σε μια κυκλική οργανική ένωση.

Για παράδειγμα, το άτομο του οξυγόνου (Ο) στο φουράνιο ονομάζεται ετεροάτομο.