Τετράκις εκατομμύριο

φυσικός αριθμός

Ο όρος τετράκις εκατομμύριο υποδηλώνει τον φυσικό αριθμό 1.000.000.000.000.000, δηλαδή ένα εκατομμύριο δισεκατομμύρια. Η εκθετική μορφή του αριθμού είναι , δηλαδή το 1 ακολουθούμενο από 15 μηδενικά. Το πρόθεμα για τις μονάδες φυσικών μεγεθών του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI) στη Φυσική που υποδηλώνει μεγαλύτερη μονάδα κατά 1 τετράκις εκατομμύριο φορές είναι «πετα-» (peta-, σύμβολο P). Στην επιστημονική χρήση, αριθμοί της τάξεως του τετράκις εκατομμύριου γράφονται σχεδόν πάντα με την εκθετική τους μορφή.