Μεθυλοβοράνιο

χημική ένωση

Το μεθυλοβοράνιο (αγγλικά: methylborane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και βόριο, με μοριακό τύπο CH5B, αλλά συμβολίζεται συχνά με τον αναλυτικότερο ημισυντακτικό τύπο CH3BH2. Είναι το απλούστερο οργανικό βοράνιο.

Μεθυλοβοράνιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Μεθυλοβοράνιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος CH5Β
Μοριακή μάζα 27,8614 amu[1]
Σύντομος
συντακτικός τύπος
CH3ΒH2
Αριθμός CAS 12538-96-4
SMILES BC[2]
InChI InChI=1S/CH5B/c1-2/h2H2,1H3
ChemSpider ID 4483558
Ισομέρεια
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης -150,07ºC
Σημείο βρασμού -61,19ºC
Διαλυτότητα
στο νερό
23,73 kg/m³
Χημικές ιδιότητες
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Παραγωγή Επεξεργασία

Το μεθυλοβοράνιο μπορεί να παραχθεί με επίδραση μεθυλενίου σε βοράνιο[3]:

 

Υδροβορίωση Επεξεργασία

Έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδροβορίωσης, όταν χρησιμοποιείται με τη μορφή διαλύματός του σε τετραϋδροφουράνιο (THF). Στην πραγματικότητα, όταν διαλύεται σε τετραϋδροφουράνιο διμερίζεται και βρίσκεται στη μορφή (CH3BH2)2. Επιδρώντας διμερισμένο μεθυλοβοράνιο σε ένα αλκένιο γενικού τύπου RCH=CH2 έχουμε[4]:

 

Το παραγώμενο (αιθυλαλκυλο)μεθυλοβοράνιο (και πάλι στη διμερή μορφή διαλυμένο σε τετραϋδροφουράνιο) μπορεί, με τη σειρά του, να επιδράσει με ένα άλλο ισοδύναμο αλκενίου (RCH=CH2):

 

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία

  1. Διαδικτυακός τόπος pubchem
  2. Διαδικτυακός τόπος chemspider
  3. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 223, §9.8Γ3.
  4. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 156, §6.8.5.