Αλέξανδρος Ε΄ της Μακεδονίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων