Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

άλλαξε το 2012 σε 27% http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ltal%C3%A1nos_forgalmi_ad%C3%B3
|-
| {{HUN}}
| 2527%
| 5%
| ÁFA=általános forgalmi adó
Ανώνυμος χρήστης