Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μεθανάλη»

Fixed PDF Compilation
μ
(Fixed PDF Compilation)
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{CH_3OH + NAD \xrightarrow{\alpha \lambda \kappa oo \lambda \iota \kappa \acute{\eta} \; \delta \epsilon \ddot{\upsilon} \delta \rho o \gamma o \nu \acute{\alpha} \sigma \eta} HCHO + NADH_2} </math>
</div>
 
Ομοίως με τη [[αιθανάλη]], η μεθανάλη φυσιολογικά μεταβολίζεται γρήγορα σε [[μεθανικό οξύ]] στο ανθρώπινο σώμα:
<div style='text-align: center;'>
<math> \mathrm{HCHO + NAD + H_2O \xrightarrow{\alpha \lambda \kappa oo \lambda \iota \kappa \acute{\eta} \; \delta \epsilon \ddot{\upsilon} \delta \rho o \gamma o \nu \acute{\alpha} \sigma \eta} HCOOH + NADH_2} </math>
</div>
 
Η μεθανάλη ήταν η πρώτη πολυατομική οργανική ένωση που ανιχνεύθηκε στο [[διαστρικό μέσο]] και από την αρχική της ανίχνευση έχει ξαναπαρατηρηθεί η παρουσία της σε πολλές περιοχές του [[Γαλαξίας|Γαλαξία]] μας<ref> Zuckerman, B.; Buhl, D.; Palmer, P.; Snyder, L. E. 1970, Astrophysical Journal, 160, 485.</ref>. Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέρον της διαστρικής μεθανάλης, το θέμα έχει (σχετικά) πρόσφατα μελετηθεί εκτεταμένα, αποδίδοντας και νέες (ακόμη και) εξωγαλακτικές πηγές<ref> Mangum, Jeffrey G.; Darling, Jeremy; Menten, Karl M.; Henkel, Christian (2008). "Formaldehyde Densitometry of Starburst Galaxies". Astrophys. J. 673 (2): 832–46. arXiv:0710.2115. Bibcode:2008ApJ...673..832M. doi:10.1086/524354.</ref>. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός σχηματισμού της είναι η υδρογόνωση [[στερεό|στερεού]] [[μονοξείδιο του άνθρακα|μονοξειδίου του άνθρακα]]:
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{H + CO \xrightarrow{} HCO \;(K_c = 9,2 \cdot 10^{-3} \; s^{-1})} </math><br><math>\mathrm{HCO \xrightarrow{+H} HCHO} </math>
</div>
 
Η μεθανόλη είτε οξειδώνεται με το οξυγόνο του αέρα είτε απλώς συμβαίνει αφυδρογόνωση:
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{2CH_3OH + O_2 \xrightarrow{} 2HCHO + 2H_2O}</math><br />ή <br /><math>\mathrm{CH_3OH \xrightarrow{} HCHO + H_2}</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{CH_4 + O_2 \xrightarrow[Cu]{\triangle} HCHO + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{3CH_3OH + 2CrO_3 \xrightarrow{} HCHO + Cr_2O_3 + 3H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCOOH + SOCl_2 \xrightarrow{} HCOCl + SO_2 \uparrow + HCl}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCOCl + H_2 \xrightarrow{Pd} HCHO + HCl}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{CH_2=CH_2 + \frac{2}{3}O_3 \xrightarrow[H_2O]{Cu} 2HCHO}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HOCH_2CH_2OH + HIO_4 \xrightarrow{}2HCHO + HIO_3 + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{(HCOO)_2Ca \xrightarrow{\triangle} 2HCHO + CaCO_3 \downarrow}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{4HCHO + LiAlH_4 \xrightarrow{} Li[Al(CH_3O)_4] \xrightarrow{+2H_2O} 4CH_3OH + LiAlO_2}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + H_2 \xrightarrow{Ni \; \acute{\eta} \; Pd \; \acute{\eta} \; Pt} CH_3OH }
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NH_2NH_2 \xrightarrow{-H_2O} CH_3N=NH \xrightarrow{KOH} CH_4 + N_2 }
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{3HCHO + 2KMnO_4 + H_2SO_4 \xrightarrow{} 3HCOOH + 2MnO_2 + K_2SO_4 + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{3HCHO + 2CrO_3 \xrightarrow{} 3HCOOH + Cr_2O_3}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + O_2 \xrightarrow{} HCO_3H \xrightarrow{+HCHO} 2HCOOH}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_4NO_3} HCOOH + 2Ag \downarrow}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + CuO \xrightarrow{NH_4NO_3} HCOOH + Cu_2O \downarrow}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{2HCHO + KOH \xrightarrow{} CH_3OH + HCOOK}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + H_2O \rightleftarrows CH_2(OH)_2 }
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + HOCH_2CH_2OH \xrightarrow{H^+} H_2O + } </math> [[Αρχείο:1,3-dioxolane-2D-skeletal.png|50 px]]
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + HSCH_2CH_2SH \xrightarrow{H^+} H_2O + } </math> [[Αρχείο:1,3-dithiolane-2D-skeletal.png|50 px]]
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
 
[[Αρχείο:1,3-dithiolane-2D-skeletal.png|50 px]]<math> \mathrm{+ 2Ni + 2H_2 \xrightarrow{\triangle} CH_4 + CH_3CH_3 + 2NiS } </math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NH_2A \xrightarrow{} HCH=NA + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NH_3 \xrightarrow{} CH_2=NH + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + RNH_2 \xrightarrow{} CH_2=NR + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NH_2OH \xrightarrow{} CH_2=NOH + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NH_2NH_2 \xrightarrow{-H_2O} CH_2=NNH_2 \xrightarrow{+HCHO} CH_2=NN=CH_2}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NH_2NHPh \xrightarrow{} CH_2=NNHPh + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + H_2NNHCONH_2 \xrightarrow{} CH_2=NNHCONH_2 + H_2O}
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + RNHR\acute{} \xrightarrow{} CH_2(OH)N(R)R \acute{} }</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{2HCHO \xrightarrow{OH^-} CH_2(OH)CHO }
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + XCH_2Y \xrightarrow{OH^-} CH_2=CH(X)Y + H_2O }
</math>
</div>
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + XCH_2COOR \xrightarrow{EtONa \; \acute{\eta} \; NaNH_2 \; \acute{\eta} \; Na} HX + }</math> [[Αρχείο:Carbalkoxyoxirane.png|100 px]]
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + Ph_3P^+C^-(R)R \acute{} \xrightarrow{} CH_2=CH(R)R \acute{} + Ph_3PO }</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + HCN \xrightarrow{} HOCH_2CN \xrightarrow{+2H_2O} HOCH_2COONH_4 \xrightarrow{+HCl} HOCH_2COOH + NH_4Cl }</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + NaHSO_3 \xrightarrow{} HOCH_2SO_3Na \xrightarrow{+HCl} HOCH_2SO_3H + NaCl }</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + RMgX \xrightarrow{} CH_2(OMgX)R \xrightarrow{+H_2O} CH_2(OH)R + Mg(OH)X \downarrow }</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + PCl_5 \xrightarrow{} CH_2Cl_2 + POCl_3}</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + CH_2N_2 \xrightarrow{} N_2 + }</math> [[Αρχείο:Ethylene_oxide.svg|30 px]]
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{2HCHO + HN_3 \xrightarrow{H_2SO_4} HCN + HCONH_2 + N_2}</math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + ROH \xrightarrow{H^+} CH_2(OR)OH \xrightarrow{+ROH} CH_2(OR)_2 + H_2O}</math>
</div>
 
Με επίδραση [[υδροκυάνιο|υδροκυανίου]] (HCN) και [[αμμωνία|αμμωνίας]] (NH<sub>3</sub>) σε μεθανάλη παράγεται αρχικά [[αμιναιθανονιτρίλιο]] και στη συνέχεια, με [[υδρόλυση]], [[γλυκίνη]]<ref>«Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας» Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 329, §14.2.2.</ref>:
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{HCHO + HCN + NH_3 \xrightarrow{-H_2O} H_2NCH_2CN \xrightarrow{+2H_2O} H_2NCH_2COOH + NH_3} </math>
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{vHCHO \xrightarrow{} HOCH_2(OCH_2)_vOH }
</math>
</div>
* Όπου <math> \mathrm{v \in \mathbb{N}, \; 5 \le v \le 50} </math>
 
3. [[Πολυμερισμός]] προς [[πολυοξυμεθυλένιο]]:
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{vHCHO \xrightarrow{} HOCH_2(OCH_2)_vOH }
</math>
</div>
* Όπου <math> \mathrm{v \in \mathbb{N},\; v > 100} </math>
 
=== Τριμερισμός με υδρόθειο ===
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{3HCHO + 3H_2S \xrightarrow{} 3H_2O + }
</math>[[Αρχείο:1,3,5-Trithiane.png|100 px]]
</div>
| doi = 10.1021/ja01646a024 }}</ref>:
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{
CH_2=CH_2 + HCHO \xrightarrow{hv}}</math> [[Αρχείο:Oxetane.png||40 px]]
</div>
 
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{HCHO + CH_3Cl + KOH \xrightarrow{} KCl + H_2O + \frac{2}{3} CH_3CHO + \frac{1}{3}} </math> [[Αρχείο:Ethylene_oxide.svg|30 px]]
</div>
 
94

επεξεργασίες