Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βιογραφικό σημείωμα»

Διαχωρισμός ενότητας Είδη σε 2 και διόρθωση ορθογραφικού
(Διαχωρισμός ενότητας Είδη σε 2 και διόρθωση ορθογραφικού)
Ένα απλό βιογραφικό είναι μια περίληψη που συνήθως περιορίζεται σε μια ή δύο σελίδες μεγέθους A4 ή μεγέθους γράμματος, τονίζοντας μόνο τις εμπειρίες και τα προσόντα που ο συγγραφέας θεωρεί πιο σχετικά με την επιθυμητή θέση. Τα ακαδημαϊκά βιογραφικά είναι συνήθως μεγαλύτερα.
 
=== Αντίστροφο Χρονολογικό Βιογραφικό ===
Ένα αντίστροφο χρνολογικόχρονολογικό βιογραφικό παραθέτει την εργασιακή εμπειρία ενός υποψηφίου με αντίστροφη χρονολογική σειρά, ενώ γενικά αναφέρεται στα προηγούμενα 10 έως 15 έτη. Οι θέσεις αναφέρονται με ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Σε ένα τέτοιο βιογραφικό οι τρέχουσες θέσεις εργασίας συνήθως παρουσιάζονται με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία του τρέχοντος έτους ή την παρούσα ημερομηνία. Και τα δύο είναι αποδεκτά. Η αντίστροφη χρονολογική μορφή χρησιμοποιείται πιο συχνά από εκείνους που δεν είναι επαγγελματίες συγγραφείς βιογραφικών. Με τη χρήση αυτής της μορφής, το κύριο σώμα του κειμένου τιτλοφορείται ως τμήμα Επαγγελματικής Εμπειρίας, και ξεκινάει από την πιο πρόσφατη εμπειρία και κινείται προς τα πίσω χρονολογικά, με παράθεση των προηγούμενων εμπειριών. Ένα αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό δεν συνιστάται σε άτομα που έχουν κενά στην σταδιοδρομία τους.
 
=== Λειτουργικό Βιογραφικό ===
Ένα λειτουργικό βιογραφικό περιέχει την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητες ενός ατόμου ταξινομημένες κατά ειδικότητα ή κατά λειτουργία. Το λειτουργικό βιογραφικό χρησιμοποιείται όταν πρέπει να τονιστούν οι δεξιότητες που ζητούνται ειδικά σε κάθε θέση. Αυτή η μορφή βιογραφικού δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και χρησιμοποιεί περιλήψεις των εργασιακών εμπειριών σαν βασικό μέσο επικοινωνίας της επαγγελματικής επάρκειας. Σε αντίθεση, η χρονολογική μορφή του βιογραφικού αναφέρει εν συντομία αυτές τις ικανότητες πριν από την παρουσίαση ενός πλήρους χρονοδιαγράμματος της σταδιοδρομίας μέσω αντίστροφης χρονολογικής σιεράς, με την πιο πρόσφατη εμπειρία να είναι πρώτη στη λίστα. Το λειτουργικό βιογραφικό είναι ιδανικό για όσους έχουν κάνει αλλαγή καριέρας, έχουν μεγάλο εργασιακό ιστορικό ή μικρή εργασιακή εμπειρία. Το λειτουργικό βιογραφικό επίσης προτιμάται για αιτήσεις σε θέσεις εργασίας που απαιτούν πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες ή σαφώς οριζόμενα χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
 
1

επεξεργασία