Εξώθερμη αντίδραση: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων