Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Στρατιωτική οργάνωση»

(προσθήκη εισαγωγής + αναδιάρθωση ιεραρχίας)
 
==== Υπομονάδες ====
=====;Ομάδα=====
:Η '''Ομάδα''' είναι το ελάχιστο στοιχείο οργάνωσης του Στρατού Ξηράς (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ••). Αριθμεί περίπου 10 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από [[υπαξιωματικός|υπαξιωματικό]]. Ειδικά για το πυροβολικό, το αντίστοιχο κλιμάκιο λέγεται '''στοιχείο'''. Η ομάδα είναι δυνατόν να χωριστεί σε '''Ημιομάδες''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: •) των 3 ανδρών, ενώ είναι μέρος μιας [[διμοιρία|διμοιρίας]].
=====; Διμοιρία=====
 
:Το μικρότερο κλιμάκιο οργάνωσης είναι η '''Διμοιρία''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: •••). Αριθμεί περίπου 30 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από κατώτερο αξιωματικό (συνήθως [[ανθυπολοχαγός|ανθυπολοχαγό]]) ή [[ανθυπασπιστής|ανθυπασπιστή]]. Για το πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα, το αντίστοιχο κλιμάκιο λέγεται '''ουλαμός'''. Η διμοιρία υποδιαιρείται σε ομάδες, ενώ είναι μέρος ενός [[λόχος|λόχου]].
=====Διμοιρία=====
=====; [[Λόχος]]=====
Το μικρότερο κλιμάκιο οργάνωσης είναι η '''Διμοιρία''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: •••). Αριθμεί περίπου 30 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από κατώτερο αξιωματικό (συνήθως [[ανθυπολοχαγός|ανθυπολοχαγό]]) ή [[ανθυπασπιστής|ανθυπασπιστή]]. Για το πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα, το αντίστοιχο κλιμάκιο λέγεται '''ουλαμός'''. Η διμοιρία υποδιαιρείται σε ομάδες, ενώ είναι μέρος ενός [[λόχος|λόχου]].
:Το αμέσως μεγαλύτερο κλιμάκιο, που αποτελεί την βασικότερη υπομονάδα, είναι ο '''[[Λόχος]]''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: Ι). Αριθμεί περίπου 100 άνδρες και διοικείται από κατώτερο αξιωματικό (ή από [[ταγματάρχης|Ταγματάρχη]] όταν πρόκειται για ανεξάρτητο λόχο). Το αντίστοιχο κλιμάκιο για το πυροβολικό λέγεται '''πυροβολαρχία''', ενώ για τα τεθωρακισμένα λέγεται '''ίλη'''. Ο λόχος υποδιαιρείται σε διμοιρίες, ενώ είναι μέρος ενός [[τάγμα|τάγματος]].
 
=====[[Λόχος]]=====
Το αμέσως μεγαλύτερο κλιμάκιο, που αποτελεί την βασικότερη υπομονάδα, είναι ο '''[[Λόχος]]''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: Ι). Αριθμεί περίπου 100 άνδρες και διοικείται από κατώτερο αξιωματικό (ή από [[ταγματάρχης|Ταγματάρχη]] όταν πρόκειται για ανεξάρτητο λόχο). Το αντίστοιχο κλιμάκιο για το πυροβολικό λέγεται '''πυροβολαρχία''', ενώ για τα τεθωρακισμένα λέγεται '''ίλη'''. Ο λόχος υποδιαιρείται σε διμοιρίες, ενώ είναι μέρος ενός [[τάγμα|τάγματος]].
 
==== Μονάδες ====
=====;Τάγμα=====
:Η κύρια μονάδα οργάνωσης είναι το '''Τάγμα''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΙΙ). Αριθμεί περίπου 300 άνδρες και διοικείται από ανώτερο αξιωματικό (συνήθως [[αντισυνταγματάρχης|αντισυνταγματάρχη]], αν πρόκειται για ανεξάρτητο τάγμα ή από [[ταγματάρχης|ταγματάρχη]], αν πρόκειται για τάγμα ενταγμένο σε κάποιο σύνταγμα). Η αντίστοιχη μονάδα για το πυροβολικό είναι η '''μοίρα''', ενώ για τα τεθωρακισμένα είναι η '''[[επιλαρχία]]'''. Το τάγμα υποδιαιρείται σε λόχους, ενώ είναι μέρος ενός [[σύνταγμα|συντάγματος]] ή μιας [[ταξιαρχία|ταξιαρχίας]].
 
=== Συγκροτήματα ===
==== ;Σύνταγμα ====
:Βασικό συγκρότημα είναι το '''Σύνταγμα''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΙΙΙ). Αριθμεί περίπου 1.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από [[συνταγματάρχης|συνταγματάρχη]]. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Σύνταγμα Πυροβολικού καλείται '''''διοίκηση πυροβολικού'''''. Το σύνταγμα υποδιαιρείται σε τάγματα. Τα τελευταία χρόνια τα συντάγματα του [[Ελληνικός Στρατός Ξηράς|Ελληνικού Στρατού Ξηράς]] αντικαθίστανται από [[ταξιαρχία|ταξιαρχίες]].
 
===[[Σχηματισμός (στρατιωτικός)|Σχηματισμοί]]===
====Βασικοί Σχηματιμοί====
=====;Ταξιαρχία=====
:Ο μικρότερος στρατιωτικός σχηματισμός είναι η '''Ταξιαρχία''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: Χ). Αριθμεί περίπου 3.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από [[Ταξίαρχος|Ταξίαρχο]]. Περιλαμβάνει μονάδες και υπομονάδες διαφόρων όπλων (κατά κύριο λόγο πεζικού και ιππικού τεθωρακισμένων) και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. Οι ταξιαρχίες αποτελούν τα κύρια τμήματα μιας '''Μεραρχίας'''.
=====; Μεραρχία=====
 
:Ο αμέσως μεγαλύτερος στρατιωτικός σχηματισμός είναι η '''Μεραρχία''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΧΧ). Αριθμεί περίπου 10.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από [[Υποστράτηγος|Υποστράτηγο]], ο οποίος λέγεται και "Μέραρχος". Περιλαμβάνει ταξιαρχίες και μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων όπλων και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. Οι μεραρχίες αποτελούν τα κύρια τμήματα ενός '''Σώματος Στρατού'''. Στο πρόσφατο παρελθόν, πριν την ίδρυση των ταξιαρχιών, οι μεραρχίες περιελάμβαναν τρία συντάγματα πεζικού ή ιππικού μαζί με μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων άλλων όπλων.
=====Μεραρχία=====
=====; Σώμα Στρατού=====
Ο αμέσως μεγαλύτερος στρατιωτικός σχηματισμός είναι η '''Μεραρχία''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΧΧ). Αριθμεί περίπου 10.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από [[Υποστράτηγος|Υποστράτηγο]], ο οποίος λέγεται και "Μέραρχος". Περιλαμβάνει ταξιαρχίες και μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων όπλων και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. Οι μεραρχίες αποτελούν τα κύρια τμήματα ενός '''Σώματος Στρατού'''. Στο πρόσφατο παρελθόν, πριν την ίδρυση των ταξιαρχιών, οι μεραρχίες περιελάμβαναν τρία συντάγματα πεζικού ή ιππικού μαζί με μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων άλλων όπλων.
Ο:Ακόμη μεγαλύτερος σχηματισμός εν καιρώ ειρήνης είναι ητο '''ΣτρατιάΣώμα Στρατού''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΧΧΧΧΧΧΧ). Αριθμεί περίπου 10030.000 άνδρες και ενδιοικείται καιρώκατά ειρήνης διοικείταικανόνα από [[Αντιστράτηγος|Αντιστράτηγο]], ο οποίος λέγεται και "Σωματάρχης". Περιλαμβάνει μικρότερης βαθμίδας σχηματισμού (ταξιαρχίες, μεραρχίες, σώματα στρατού) και μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων όπλων και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. ΟιΤα στρατιέςσώματα στρατού αποτελούν τα κύρια τμήματα σχηματισμώνμιας μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίοι υφίστανται σε διακρατικό - συμμαχικό επίπεδο, όπως είναι το [[ΝΑΤΟ]]'''Στρατιάς'''.
 
=====; Στρατιά=====
=====Σώμα Στρατού=====
Ακόμη μεγαλύτερος σχηματισμός εν καιρώ ειρήνης είναι τοη '''Σώμα ΣτρατούΣτρατιά''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΧΧΧΧΧΧΧ). Αριθμεί περίπου 30100.000 άνδρες και διοικείταιεν κατάκαιρώ κανόναειρήνης διοικείται από [[Αντιστράτηγος|Αντιστράτηγο]], ο οποίος λέγεται και "Σωματάρχης". Περιλαμβάνει μικρότερης βαθμίδας σχηματισμού (ταξιαρχίες, μεραρχίες, σώματα στρατού) και μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων όπλων και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. ΤαΟι σώματα στρατούστρατιές αποτελούν τα κύρια τμήματα μιαςσχηματισμών '''Στρατιάς'''μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίοι υφίστανται σε διακρατικό - συμμαχικό επίπεδο, όπως είναι το [[ΝΑΤΟ]].
 
=====Στρατιά=====
Ο μεγαλύτερος σχηματισμός εν καιρώ ειρήνης είναι η '''Στρατιά''' (Συμβολισμός [[ΝΑΤΟ]]: ΧΧΧΧ). Αριθμεί περίπου 100.000 άνδρες και εν καιρώ ειρήνης διοικείται από [[Αντιστράτηγος|Αντιστράτηγο]]. Περιλαμβάνει μικρότερης βαθμίδας σχηματισμού (ταξιαρχίες, μεραρχίες, σώματα στρατού) και μονάδες ή υπομονάδες διαφόρων όπλων και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. Οι στρατιές αποτελούν τα κύρια τμήματα σχηματισμών μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίοι υφίστανται σε διακρατικό - συμμαχικό επίπεδο, όπως είναι το [[ΝΑΤΟ]].
==== Άλλοι σχηματισμοί ====
Εν καιρώ πολέμου μπορεί να συγκροτηθούν και άλλου μεγέθους σχηματισμοί, ανάλογα με την επιχείρηση, την οποία αναλαμβάνουν. Τέτοιοι σχηματισμοί είναι οι:; Ομάδες Μεραρχιών
=====; Τμήμα Στρατιάς =====
===== Ομάδες Μεραρχιών =====
=====; Ομάδες Στρατιών =====
 
===== Τμήμα Στρατιάς =====
 
===== Ομάδες Στρατιών =====
 
Από την ονομασία κάθε σχηματισμού είναι εύκολο κανείς να υποθέσει το μέγεθος και τη δομή του.
=====; Μικτοί Σχηματισμοί =====
:Οι '''Μικτοί Σχηματισμοί''' περιλαμβάνουν συγκροτήματα, μονάδες και υπομονάδες από όλους του κλάδους των [[ένοπλες δυνάμεις|Ενόπλων Δυνάμεων]] ([[Στρατός Ξηράς]], [[Πολεμική Αεροπορία]], [[Πολεμικό Ναυτικό]]).
 
=== [[Γενικό Επιτελείο]] ===
===== Μικτοί Σχηματισμοί =====
Ιεραρχικά, όλες οι μονάδες, υπομονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμοί ενός κράτους ανήκουν στο [[Γενικό Επιτελείο]]. Περιλαμβάνει πλήθος επιτελικών γραφείων καθώς επίσης και τις διευθύνσεις όλων των όπλων και των σωμάτων.
Οι '''Μικτοί Σχηματισμοί''' περιλαμβάνουν συγκροτήματα, μονάδες και υπομονάδες από όλους του κλάδους των [[ένοπλες δυνάμεις|Ενόπλων Δυνάμεων]] ([[Στρατός Ξηράς]], [[Πολεμική Αεροπορία]], [[Πολεμικό Ναυτικό]]).
=== [[Γενικό Επιτελείο]] ===
Ιεραρχικά, όλες οι μονάδες, υπομονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμοί ενός κράτους ανήκουν στο Γενικό Επιτελείο. Περιλαμβάνει πλήθος επιτελικών γραφείων καθώς επίσης και τις διευθύνσεις όλων των όπλων και των σωμάτων.
 
=== [[Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας|Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων]] ===
 
Το Ανώτερο Στρατιωτικό Γενικό Επιτελείο μιας χώρας είναι το [[Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας|Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ή Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.)]], το οποίο οργανώνει την άμυνα μιας χώρας με τη βοήθεια και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ([[Στρατός Ξηράς]], [[Πολεμικό Ναυτικό]], [[Πολεμική Αεροπορία]]).
 
[[Κατηγορία:Στρατός]]