Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Άρης Πουλιανός»

* 1963 - "Νέα Παλαιολιθικά Ευρήματα της Ελλάδας", ''Sov. Arheologhia'', 2: 227-229.
* 1965 - "Σχετικά με την Τοποθέτηση του Ανθρώπου των Πετραλώνων μεταξύ των Παλαιοανθρώπων", ''Sov. Ethnografia'', 2: 91-99.
* 1967 - «Η Θέση του Ανθρώπου των Πετραλώνων μεταξύ των Παλαιοανθρώπων», Anthropos C 19, (N.S.11): 216—221. in Akten Anthropologischen Kongresses Brno.
* 1968 - «Ευρήματα ηλικίας 500—900.000 ετών στο Σπήλαιο των Πετραλώνων», αναφορές στον τύπο, Θεσσαλονίκη, 18-4 1968· Αθήνα, 19-4-1968.
* 1969 - "Κλιματικές Διακυμάνσεις της Μέσης Πλειστοκαίνου όπως Υποδεικνύονται από Προκαταρκτική Cross-section του Σπηλαίου των Πετραλώνων", Report to the VIIth International Congress of Quaternary· Paris, ''Résumés des Communications'': Section 5: 141.
* 1971 - "Petralona: A Middle Pleistocene Cave in Greece"; ''Archaeology'', 24: 6-11.
* [[1972]] - "Some “Sapiens” Features of the Petralona Skull" (abstract) in: F. Bordes (ed.) ''The Origin of Homo sapiens''; ''Proc. Paris Symposium'', Sept. 1969, organised by UNESCO with INQUA, Paris, UNESCO.
* 1974 — «The Science of Anthropology and the Joural „Anthropos“ (in Greek)»; Anthropos, 1: 1 — 4.
* 1975 - "Palaeoanthropological excavations at Petralona. ''Prakt. Archaeol.''; Et.: 131-136. Athens.
* 1976 - "Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory"; Sept. 1976 Nice.
* 1976 - "Archanthropus Europaeus Petraloniensis. Colloque de Taxonomie Anthropologique, Bordeaux"; Sept.10-11, 1976. Universite de Bordeaux I. Talence Laboratoire d'Anthropologie.
* 1977 - «Stratigraphy and Age of the Petralonian Archanthropus»; Anthropos, 4: 37-46. Athens.
* 1977 - «Traces of Fire at the Petralona Cave, the Oldest Known up to Day»; Anthropos, 4: 144—146. Athens.
* 1977 - «Petralonian Archanthropus was Right-handed»; Anthropos, 4: 147—151. Athens.
* 1980 - "The Petralona Finds"; Thessaloniki. Yearbook of the Society of Macedonian Studies: 65-76.
* 1981 - "Pre-sapiens Man in Greece"; Current Anthropology, 22 (3): 287 - 288.
1.945

επεξεργασίες