Μουράτ Γ΄: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
==Θάνατος==
Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου 1595 κατά τη διάρκεια εκστρατείας. Τάφηκε σε έναν τουρμπέ (τάφος) στην αυλή της [[Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)|Αγίας Σοφίας]]. Τον διαδέχθηκε ο γιος του [[Μεχμέτ Γ'|Μεχμέτ Γ΄.]].
 
==Γενεαλογία των τελευταίων Οσμανλιδών, σουλτάνων των Οθωμανών==
Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου 1595 κατά τη διάρκεια εκστρατείας. Τάφηκε σε έναν τουρμπέ (τάφος) στην αυλή της [[Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)|Αγίας Σοφίας]]. Τον διαδέχθηκε ο γιος του [[Μεχμέτ Γ'|Μεχμέτ Γ΄.]]
{{family tree/start |summary=τελευταίοι Οσμανλίδες}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | |ΣεΒ|
ΣεΒ=[[Σελίμ Β']]<br>1566-1574}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | |ΜουρΓ|
ΜουρΓ=[[Μουράτ Γ']]<br>1574-1595}}
{{Family tree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | |ΜεΓ|
ΜεΓ=[[Μεχμέτ Γ']]<br>1595-1603}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | |ΑχΑ| | |ΜουσΑ|
ΑχΑ=[[Αχμέτ Α']]<br>1603-1617|ΜουσΑ=[[Μουσταφά Α']]<br>1617-1618}}
{{family tree | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|-|(}}
{{family tree | | | | | | |ΟσΒ| | |ΜουρΔ| | |ΙμΑ|
ΟσΒ=[[Οσμάν Β΄]]<br>1618-1622|ΜουρΔ=[[Μουράτ Δ']]<br>1623-1640|ΙμΑ=[[Ιμπραήμ Α']]<br>1640-1648}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|v|-|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | |ΜεΔ| | |ΣουΒ| | |ΑχΒ|
ΜεΔ=[[Μεχμέτ Δ']]<br>1648-1687|ΣουΒ=[[Σουλεϊμάν Β']]<br>1687-1691|ΑχΒ=[[Αχμέτ Β']]<br>1691-1695}}
{{family tree | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{family tree | | | | |ΜουσΒ| | | | | | | | | |ΑχΓ|
ΜουσΒ=[[Μουσταφά Β']]<br>1695-1703|ΑχΓ=[[Αχμέτ Γ΄]]<br>1703-1730}}
{{family tree | |,|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{family tree |ΜαχΑ| |ΟσΓ| |ΜουσΓ| | | | | |ΑΧΑ|
ΜαχΑ=[[Μαχμούτ Α΄]]<br>1730-1754|ΟσΓ=[[Οσμάν Γ']]<br>1754-1757|ΜουσΓ=[[Μουσταφά Γ']]<br>1757-1774|ΑΧΑ=[[Αμπντούλ Χαμίτ Α΄]]<br>1774-1789}}
{{family tree | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{Family tree | | | | | | | | |ΣεΓ| |ΜουσΔ| |ΜαΒ|
ΣεΓ=[[Σελίμ Γ']]<br>1798-1807|ΜουσΔ=[[Μουσταφά Δ']]<br>1807-1808|ΜαΒ=[[Μαχμούτ Β']]<br>1808-1839}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | | | |ΑΜΑ| |ΑΑ|
ΑΜΑ=[[Αμπντούλ Μετζίτ Α΄]]<br>1839-61|ΑΑ=[[Αμπντούλ Αζίζ]]<br>1861-1876}}
{{family tree | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!|}}
{{family tree | | | | |ΜουΕ| |ΑΧΒ| |ΜεΒ| |ΜεΣΤ| |ΑΜΒ|
ΜουΕ=[[Μουράτ Ε']]<br>1876]]|ΑΧΒ=[[Αμπντούλ Χαμίτ Β']]<br>1876-1909|ΜεΒ=[[Μεχμέτ Β']]<br>1909-1918|ΜεΣΤ=[[Μεχμέτ ΣΤ']]<br>1918-1922|ΑΜΒ=[[Αμπντούλ Μετζίτ Β΄]]<br>1922-1924}}
{{family tree/end}}
 
{{Commonscat}}