Κωνσταντίνος Θ´ ο Μονομάχος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων