Αρκαδικό ύφος στη λογοτεχνία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων