Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Λεοντίδα φυλή»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
[http://greek_greek.enacademic.com/2192/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%B9 Σκαμβωνίδαι]</ref>
# [[Σούνιο|Σούνιον]], ο δημότης Σουνιεύς,<ref>[[Στέφανος Βυζάντιος]], "Εθνικά", ("[https://books.google.gr/books?id=-J5eAAAAcAAJ&dq=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&hl=el&source=gbs_navlinks_s Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt.]" Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Σούνιον, δήμος [της] Λεοντίδος φυλής. Όμηρος δε άκρον καλεί' "αλλ' ότε Σούνιον άκρον". ο δημότης Σουνιεύς, ως Ιλιεύς. τα τοπικά Σουνιόθεν, Σουνιόνδε, Σουνιοί. και το θηλυκόν Σουνιάς". [...], σελ. 258.</ref>
# [[Ύβα]] ή [[Υβάδαι]], ο δημότης Υβάδης ή εξ Υβάδων (=προέρχεται από τις Υβάδες),<,<ref>[[Στέφανος Βυζάντιος]], "Εθνικά", ("[https://books.google.gr/books?id=-J5eAAAAcAAJ&dq=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&hl=el&source=gbs_navlinks_s Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt.]" Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ύβα. ούτως ο δήμος της Λεοντίδος φυλής. τινές δε τον δήμον Υβάδαι λέγουσι. τα τοπικά εξ Υβάδων, εις Υβάδων, εν Υβάδων". [...], σελ. 287.</ref><ref>[[Δανιήλ ο Μάγνης]], "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834.[https://books.google.gr/books?id=KdxfAAAAcAAJ&dq=%CE%9A%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82&hl=el&source=gbs_navlinks_s Lexikon historikomythikon kai geographikon] (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Wörterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Ύβα, ή Υβάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Λεοντίδος φυλής" (Κάτοικ. Υβάδης)". [...], σελ. 376.</ref>
# [[Φρέαρροι]] ή [[Φρεαροί]], ο δημότης Φρεάρριος ή Φρεάριος,<ref>[[Στέφανος Βυζάντιος]], "Εθνικά", ("[https://books.google.gr/books?id=-J5eAAAAcAAJ&dq=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&hl=el&source=gbs_navlinks_s Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt.]" Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Φρέαρροι, δήμος Αθήνησι της Λεοντίδος φυλής, από ΦρεάρρουΑθήνησιν επισήμου ήρωος. ο δημότης Φρεάρριος. τα τοπικά Φρεαρρόθεν, Φρεαρρόνδε, Φρεαρροί". [...], σελ. 300.</ref><ref>[[Δανιήλ ο Μάγνης]], "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834.[https://books.google.gr/books?id=KdxfAAAAcAAJ&dq=%CE%9A%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82&hl=el&source=gbs_navlinks_s Lexikon historikomythikon kai geographikon] (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Wörterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Φρεαροί, ή Φρεαρροί, δήμος της Αττικής, εκ της Λεοντίδος φυλής" (Κάτοικ. Φρεάριος)". [...], σελ. 588.</ref>
# [[Χολλείδαι]], ο δημότης Χολλείδης ή Χολλειδεύς,<ref>[[Στέφανος Βυζάντιος]], "Εθνικά", ("[https://books.google.gr/books?id=-J5eAAAAcAAJ&dq=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&hl=el&source=gbs_navlinks_s Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt.]" Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Χολλείδαι, δήμος της Λεοντίδος φυλής. ο δημότης Χολλείδης. Διογένης δ' ο Λαερτιεύς εν τρίτω φιλοσόφου ιστορίας Χολλειδεύς φησί. τα τοπικά εκ Χολλειδών, εις Χολλειδών, εν Χολειδών". [...], σελ. 310.</ref>
{| class="wikitable"
|-----
![[Δήμοι]]
!#<ref name=Q1>Βουλευτές - εκπρόσωποι στη πρώτη περίοδο</ref>
!#<ref name=Q2>Βουλευτές - εκπρόσωποι στη δεύτερη περίοδο</ref>
|ενσωμάτωση στη φυλή [[Πτολεμαΐδα φυλή|Πτολεμαΐς]]<br />στη 3η περίοδο (υπό [[Μακεδονική Αυτοκρατορία|Μακεδονική]] κατοχή)
|-----style="background: #f1f5fc"
|[[Ύβα]] ή [[Υβάδαι]]
|2
|2 (1)
5.901

επεξεργασίες