Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει εδώ και
14 χρόνια, 7 μήνες και 24 μέρες

el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.
DIU
Αυτός ο χρήστης είναι Diu