Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει εδώ και
14 χρόνια,  1 μήνα και 15 μέρες

el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.
DIU
Αυτός ο χρήστης είναι Diu