Πανόδωρος ο Αλεξανδρεύς: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων