Βικιδράκωνος φωλεά

Fedora logo. Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Fedora GNU/Linux.
Frankfurt Am Main-Peter Becker-Frankfurts Vorstadt Sachsenhausen zu Anfang des 17 Jahrhunderts-1889.jpg

Συνεισφορά λημμάτων

We adore chaos because we love to produce order -- M.C. Escher

✍ Συμμετοχή

☆ Αξιολογημένα λήμματα

(M) = Το κύριο σώμα του κειμένου προέρχεται από μετάφραση και διασκευή/επέκταση ξενόγλωσσης έκδοσης λήμματος της Βικιπαιδείας, ή μετατροπή εξωτερικού κειμένου CC-BY-SA σε χρήση για ΒΚ και γενική επιμέλεια

(Ε) = Έρευνα

Προβεβλημένα λήμματα ( 3 )

Καλά λήμματα ( 11 )

☺ Ορόσημα

Ανά έτος

Ανά επεξεργασία

Άλλα

Πρότυπα

Μερικά ενδιαφέροντα πρότυπα που δημιούργησα από την αρχή.

⚸ ‎πΕρίΕΡγΑ ☣

Τρίγωνο

Τρίγωνο με αριθμούς όπου ο κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των 2 χαμηλοτέρων του. Κάτι ήθελα να κάνω με αυτό αλλά δεν θυμάμαι τι οπότε το βάζω εδώ.

3500
1748 1752
873 875 877
436 437 438 439

Μουσικό διάλειμμα

To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an hour -- William Blake

Ακούω μουσική. Ακούστε και εσείς.

Βικιπαιδεία: Ἠ ἐλευθὲρα ἐγκυκλοπαιδεία

Εἴμαι ἔνθερμος ὐποστηρικτής καὶ διαχειριστής τῆς Βικιπαιδείας στήν ἀρχαία ἐλληνική γλῶσσα (δοκιμαστική ἔκδοση) γιά λόγους ποῦ ἐπεξηγούνται ἀναλυτικά στήν πρόταση δημιουργίας τού ἐγχειρήματος. Θα ἤθελα να ἐνθαρρύνω ὄσους ἔχουν γνώσεις πολυτονικού καὶ ἀρχαίων (ἀττική διάλεκτος + κοινή) ἤ ἀπλῶς ἔχουν περιέργεια, να συμμετέχουν στήν δοκιμαστική ἔκδοση εἴτε ὠς ἀναγνώστες εἴτε ὠς συντάκτες.

Μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Λήμματα για δημιουργία

Take care to get what you like or you will be forced to like what you get -- George Bernard Shaw

(για λήμματα που γενικά είναι χρήσιμο να υπάρχουν στην εγκυκλοπαίδεια δείτε το Βικιπαίδεια:Προτεινόμενα θέματα και το Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Εγκυκλοπαιδική Πληρότητα και επίσης και το [1])

Τα παρακάτω είναι μια παράθεση λημμάτων που έτυχαν να τραβήξουν την προσοχή μου και δεν υπήρχαν στην ελληνική έκδοση της Βικιπαίδειας το βάζω εδώ, πιθανώς προς μελλοντική δημιουργία. Αν τα δημιουργήσει κάποιος άλλος/η πιο πριν ακόμα καλύτερα: