Πρότυπο:Βασικά μαθηματικά

Χρήση ως {{Βασικά μαθηματικά|αριθμός=1}}. Προεπιλεγμένη τιμή σε περίπτωση όπου δεν οριστεί αριθμός είναι το 1.

Πολλαπλασιασμός

x*1 0*1 1*1 2*1 3*1 4*1 5*1 10*1 1 * π 1 * e 1 * φ
0 1 2 3 4 5 10 3,142 2,718 1,618

Διαίρεση

1/x 1/0 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/10 1 / π 1 / e 1 / φ
- 1 0,5 0,3333 0,25 0,2 0,1 0,318 0,368 0,618
x/1 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 10/1 π / 1 e / 1 φ / 1
0 1 2 3 4 5 10 3,142 2,718 1,618

Δυνάμεις

1x 10 11 12 13 1π 1e 1φ
1 1 1 1 1 1 1
x1 01 11 21 31 π1 e1 φ1
0 1 2 3 3,142 2,718 1,618

Λογάριθμοι και ρίζεςΕπεξεργασία

Δυαδικός
lb(1)
Φυσικός
ln(1)
Δεκαδικός
lg(1)


Τετραγωνική
1
Κυβική
31
0 0 0,99982


1 1

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(1) συν(1) εφ(1) ημ-1(1) συν-1(1) εφ-1(1)
Ακτίνια 0,84 0,54 1,56 1,57 0 0,79
Μοίρες 48,21 30,96 89,23 90 0 45

Κοντινοί πρώτοι αριθμοίΕπεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

37 36 35 34 33 32 31
38 17 16 15 14 13 30
39 18 5 4 3 12 29
40 19 6 1 2 11 28
41 20 7 8 9 10 27
42 21 22 23 24 25 26
43 44 45 46 47 48 49