Βλαδίσλαος Α΄ της Βοημίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων