Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | Φρδ |Φρδ=[[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας|Φρειδερίκος]]<br>Α' δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.Αγνή των Σαλίων}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Φρκ | | | | | | ΚοΓ |Φρκ=[[Φρειδερίκος Β΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Β' δούκας της Σουαβίας|ΚοΓ=[[Κορράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Γ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''}}
{{familytree | | | | | |!)|-|-|-|.| | | |!)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΑ | | ΚοΠ | | ΕρΒ | | ΦρΔ |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α']] βαρβαρόσα<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Γ' δούκας της Σουαβίας|ΚοΠ=[[Κορραδος του Ρήνου|Κορράδος]]<br>παλατινός κόμης του Ρήνου|ΕρΒ=Ερρίκος Βερεγγάριος|ΦρΔ=[[Φρειδερίκος Δ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Δ' δούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦρΕ | | ΕΣΤ | | ΦΣΤ | | ΌθΑ | | ΚοΒ | | Φιλ |ΦρΕ=[[Φρειδερίκος Ε΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Ε' δούκας της Σουαβίας|ΕΣΤ=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|ΦΣΤ=[[Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>ΣΤ' δούκας της Σουαβίας|ΌθΑ=[[Όθων α΄ της Βουργουνδίας|Όθων Α΄]]<br>κόμης της βουργουνδίας|ΚοΒ=[[Κορράδος Β΄ της Σουαβίας|Κορράδος]]<br>B' δούκας της Σουαβίας|Φιλ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | | | | | | | | | Κου | | Mαρ | | | Ελι |ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Ζ' δούκας της Σουαβίας|Κου=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.[[Βεγκέσλαος Α΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Α' Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|Mαρ=Μαρία<br><small>σύζ.[[Ερρίκος Β΄ της Βραβάντης|Ερρίκος Β' Ρετζινάρ]]<br>δούκας της Βραβάντης|Ελι=Ελισάβετ<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Γ΄ της Καστίλης|Φερδινάνδος Γ' Ιβρέας]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕρΖ | | ΚοΔ | | Κστ | | Μαν |ΕρΖ=[[Ερρίκος Ζ΄ της Γερμανίας|Ερρίκος Ζ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β' δούκας της Σουαβίας|ΚοΔ=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Γ' δούκας της Σουαβίας|Κστ=(νόθη) Κωνσταντία (Άννα)<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ' Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μαν=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Κορ | | | | | | Κων |Κορ=[[Κορραδίνος|Κορράδος (Κορραδίνος)]]<br>Β' βασ. της Σικελίας<br>Δ' δούκας της Σουαβίας|Κων=(2) [[Κωνσταντία Χοενστάουφεν της Σικελίας|Κωνσταντία]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.[[Πέτρος Γ΄ της Αραγονίας|Πέτρος Γ' Βαρκελώνης]]<br>βασ. της Αραγονίας}}
62.024

επεξεργασίες