Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
{{familytree | | | | | ΦρΑ | | ΚοΠ | | ΕρΒ | | ΦρΔ |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α']] βαρβαρόσα<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Γ' δούκας της Σουαβίας|ΚοΠ=[[Κορραδος του Ρήνου|Κορράδος]]<br>παλατινός κόμης του Ρήνου|ΕρΒ=Ερρίκος Βερεγγάριος|ΦρΔ=[[Φρειδερίκος Δ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Δ' δούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦρΕ | | ΕΣΤ | | ΦΣΤ | | ΌθΑ | | ΚοΒ | | Φιλ |ΦρΕ=Φρειδερίκος<br>Ε' δούκας της Σουαβίας|ΕΣΤ=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|ΦΣΤ=[[Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>ΣΤ' δούκας της Σουαβίας|ΌθΑ=[[Όθων α΄Α΄ της Βουργουνδίας|Όθων Α΄]]<br>κόμης της βουργουνδίαςΒουργουνδίας|ΚοΒ=[[Κορράδος Β΄ της Σουαβίας|Κορράδος]]<br>B' δούκας της Σουαβίας|Φιλ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | | | | | | | | | Κου | | Mαρ | | | Ελι |ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Ζ' δούκας της Σουαβίας|Κου=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.[[Βεγκέσλαος Α΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Α' Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|Mαρ=Μαρία<br><small>σύζ.[[Ερρίκος Β΄ της Βραβάντης|Ερρίκος Β' Ρετζινάρ]]<br>δούκας της Βραβάντης|Ελι=Ελισάβετ<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Γ΄ της Καστίλης|Φερδινάνδος Γ' Ιβρέας]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
62.204

επεξεργασίες