Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

→‎Ίδρυση: παράθεμα με quote & σύνδεσμοι
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(→‎Ίδρυση: παράθεμα με quote & σύνδεσμοι)
[[Αρχείο:Efimerida tis kiberniseos.JPG|thumb|left|200px|Η πρώτη σελίδα του πρώτου Φύλλου της ''Εφημερίδος της Κυβερνήσεως'', 1833]]
 
Η ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως'' ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 2 της 1/[[13 Φεβρουαρίου]] [[1833]] και αποτελεί μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της [[Αντιβασιλεία Όθωνα 1833|Αντιβασιλείας του Όθωνα]]. Το εν λόγω Βασιλικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 1 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 16/[[28 Φεβρουαρίου]] 1833 και ειδικότερα στο άρθρο 1 ανέφερε:
:«''Όλοι οι φέροντες την ημετέραν υπογραφήν νόμοι και διατάγματα, όλαι αι δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις και διακηρύξεις των ημετέρων υπουργείων, έτι δε αι περί διορισμών και προβιβασμών εις τας δημοσίους υπηρεσίας, και αι περί παραιτήσεων ειδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι του λοιπού δια μιας επισήμου εφημερίδος, ήτις θέλει φέρει το όνομα '''''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος''''', και εκδίδεσθαι υπό την εφορίαν του ημετέρου επί των Εσωτερικών Γραμματέως της Επικρατείας''».
 
{{quote|Ἄρθ. 1. Ὅλοι οἱ φέροντες τὴν ἡμετέραν ὑπογραφὴν νόμοι καὶ διατάγματα, ὅλαι αἱ δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις καὶ διακηρύξεις τῶν ἡμετέρων ὑπουργείων, ἔτι δὲ αἱ περὶ διορισμῶν καὶ προβιβασμῶν εἰς τὰς δημοσίους ὑπηρεσίας, καὶ αἱ περὶ παραιτήσεων εἰδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι τοῦ λοιποῦ διὰ μιᾶς ἐπισήμου ἐφημερίδος, ἥτις θέλει φέρει τὸ ὄνομα Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἐκδίδεσθαι ὑπὸ τὴν ἐφορίαν τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας.|[[s:Βασιλικό Διάταγμα 2/1833|Β.Δ. αρ.2]]|Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, [[s:ΦΕΚ 1 Α΄ - 16.2.1833|Αρ.1 16/28 Φεβρουαρίου 1833]]}}
Η ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' μέχρι τις [[5 Νοεμβρίου]] [[1834]] (αριθ. φύλλου 40) εκδιδόταν στο [[Ναύπλιο]], ενώ από τις [[21 Δεκεμβρίου]] [[1834]], μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, συνέχισε η έκδοσή της στην [[Αθήνα]], όπου και εξακολουθεί να εκδίδεται από το πρώην Βασιλικό και ήδη [[Εθνικό Τυπογραφείο]] αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Ο επίσημος τίτλος της σήμερα είναι '''''Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας'''''.
 
 
Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας, η τότε ''Εφημερίς της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος'' εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιελάμβανε δύο στήλες, η αριστερή στήλη ήταν γραμμένη στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είχαν την αυτή ισχύ.
Η ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' μέχρι τις [[5 Νοεμβρίου]] [[1834]] (αριθ. φύλλου 40) εκδιδόταν στο [[Ναύπλιο]], ενώ από τις [[21 Δεκεμβρίου]] [[1834]], μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, συνέχισε η έκδοσή της στην [[Αθήνα]], όπου και εξακολουθεί να εκδίδεται από το πρώην Βασιλικό και ήδη [[Εθνικό Τυπογραφείο]] αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Ο επίσημος τίτλος της σήμερα είναι '''''Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας'''''.
 
Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας, η τότε ''Εφημερίς της ΚυβέρνησηςΚυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιελάμβανε δύο στήλες, η αριστερή στήλη ήταν γραμμένη στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είχαν την αυτή ισχύ.
 
== Τεύχη ==
12.377

επεξεργασίες