Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Χοενστάουφεν»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
{{familytree | ΦρΕ | | ΕΣΤ | | ΦΣΤ | | ΌθΑ | | ΚοΒ | | Φιλ |ΦρΕ=Φρειδερίκος<br>Ε΄ δούκας της Σουαβίας|ΕΣΤ=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|ΦΣΤ=[[Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>ΣΤ΄ δούκας της Σουαβίας|ΌθΑ=[[Όθων Α΄ της Βουργουνδίας|Όθων Α΄]]<br>κόμης της Βουργουνδίας|ΚοΒ=[[Κορράδος Β΄ της Σουαβίας|Κορράδος]]<br>B΄ δούκας της Σουαβίας|Φιλ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | | | | | | | | | Κου | | Mαρ | | | Ελι |ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α΄ βασ. της Σικελίας<br>Ζ΄ δούκας της Σουαβίας|Κου=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.[[Βεγκέσλαος Α΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Α΄ Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|Mαρ=Μαρία<br><small>σύζ.[[Ερρίκος Β΄ της Βραβάντης|Ερρίκος Β΄ των Ρέγκιναρ]]<br>δούκας της Βραβάντης|Ελι=Ελισάβετ<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Γ΄ της Καστίλης|Φερδινάνδος Γ΄ Ιβρέας]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕρΖ | | ΚοΔ | | Κστ | | Μαν |ΕρΖ=[[Ερρίκος της Γερμανίας|Ερρίκος]]<br>'''συμβασ. της Γερμανίας'''<br>Β΄ δούκας της Σουαβίας|ΚοΔ=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α΄ βασ. της Σικελίας<br>Γ΄ δούκας της Σουαβίας|Κστ=(νόθη) Κωνσταντία (Άννα)<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μαν=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
65.791

επεξεργασίες