Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΦρΑ | | ΚΑλ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΛΚα |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Γ΄/Α΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης<br><small>σύζ.[[Μαρία Θηρεσία|Μαρία-Θηρεσία Αψβούργων]]<br>αρχιδούκισσα Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας</small><br>ΑΨΒΟΥΡΓΟΙ-ΛΩΡΡΑΙΝΗΣ|ΚΑλ=[[Κάρολος Αλέξανδρος της Λωρραίνης|Κάρολος-Αλέξανδρος]]<br>στρατάρχης|ΛΚα=[[Λουδοβίκος Κάρολος του Μπριόν|Λουδοβίκος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Μπριόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.-| -| -| -|!|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΦΚα| | | | ΚΕυ | | | | | | ΦΚα |ΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | | ,| -| -| -|)+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | ΦρΒ | | ΦεΓ | | ΦρΒΚαρ | | ΦεΓΑΛε | | ΚαρΙσφ | | ΙσφΑΒι | | Ινν | | ΡΙω | | Λου | | Ροδ | | ΦρΔ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β΄/Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ΄]]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τοσκάνης|ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ]]|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ]]|ΑΛε=[[Αλέξανδρος Λεοπόλδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αλέξανδρος-Λεοπόλδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ]]|ΑΒι=[[Αντώνιος Βίκτωρ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Αντώνιος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΙω=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ-Ιωσήφ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λου=[[Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστράς|Ροδ=[[Ροδόλφος της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ΄]]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |,)|-|-|-|(.| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | | |) | | |,|-|-|-|.(}}
{{familytree | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | ΛΛο | | Φερ | | | | | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρα=[[Φραγκίσκος του Μεράν|Φραγκίσκος]]<br>κόμης του Μεράν|ΛΛο=[[Λεοπόλδος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φερ=[[Φερδινάνδος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της αυστρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε΄]]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦρΙ | | ΜαΑ | | ΚαΛ | | ΛοΒ |ΦρΙ=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΑ=[[Μαξιμιλιανός Α΄ του Μεξικού|Μαξιμιλιανός]]<br>αυτ. του Μεξικού|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Βίκτωρ της Αυστρίας|Λουδοβίκος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΜΕυ |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜΕυ=[[Μαξιμιλιανός Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Μαξιμιλιανός-Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | Όθω | | | | | | Ροβ | | Φελ | | ΚαΛ | | Ρδλ |Όθω=[[Όθων των Αψβούργων|Όθων]]<br>διάδοχος, τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Ροβ=[[Ροβέρτος, Αρχιδούκας της Αυστρίας - Έστης|Ροβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΕ|Φελ=[[Φέλιξ των Αψβούργων|Φήλιξ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρδλ=[[Ροδόλφος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | Καρ | | Γεω | | Λορ | | | | | | | | | | Συμ |Καρ=[[Κάρολος των Αψβούργων|Κάρολος]]<br>τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Γεω=[[Γεώργιος των Αψβούργων|Γεώργιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λορ=[[Λόρεντς, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Λόρεντς]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Συμ=[[Συμεών, αρχιδούκας της Αυστρίας|Συμεών]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
62.161

επεξεργασίες