Οίκος του Ουίνδσορ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | ΕδΗ | | Γε6 | | | | | | Ερρ | | Γργ |ΕδΗ=[[Εδουάρδος Η΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Εδουάρδος Η΄]]<br>βασ. του Ηνωμένου Βασιλείου|Γε6=[[Γεώργιος ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Γεώργιος ΣΤ΄]]<br>βασ. του Ηνωμένου Βασιλείου|Ερρ=[[Ερρίκος του Γκλώστερ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Γκλώστερ|Γργ=[[Γεώργιος του Κεντ|Γεώργιος]]<br>δούκας του Κέντ<br><small>σύζ. [[Πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας|Μαρίνα]]<br>πριγκίπισσα της Ελλάδας|ΙΛε=[[Ιωάννης Λεοπόλδος της Σαξονίας-Κόμπουρκ & Γκότα|Ιωάννης-Λεοπόλδος]]<br>του Κόμπουργκ, Γκότα|Ουμ=Ουμβέρτος|ΦΙω=Φρειδερίκος-Ιωσήφ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΕλΒ | | Γου | | Ριχ | | Εδρ | | | | | | Μιχ |ΕλΒ=[[Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Ελισάβετ Β΄]]<br>βασ. του Ηνωμένου Βασιλείου<br><small>σύζ. [[Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας της Ελλάδας,<br>δούκας του Εδιμβούργου|Γου=Γουλιέλμος<br>πρίγκιπας του Γκλόουσεστερ|Ριχ=Ριχάρδος<br>δούκας του Γκλόουσεστερ|Εδρ=[[Εδουάρδος του Κεντ|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Κέντ|Μιχ=[[Μιχαήλ του Κεντ|Μιχαήλ]]<br>πρίγκιπας του Κεντ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Αλε | | Γεω | | Νικ | | Φρε |Αλε=Αλέξανδρος<br>κόμης του Ώλστερ|Γεω=[[Γεώργιος του Σαιντ Άντριους|Γεώργιος]]<br>κόμης του Αγ.Σαιντ ΑνδρέαΆντριους|Νικ=[[λόρδος Νικόλαος Ουίνδσορ|Νικόλαος]]<br>λόρδος|Φρε=Φρειδερίκος}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Ζαν | | Εδο | | Αλβ | | Λεο | | Λου |Ζαν=Ζαν<br>λόρδος Κάλοντεν|Εδο=Γεώργιος<br>λόρδος του Ντάουνπατρικ|Αλβ=Αλβέρτος|Λεο=Λεοπόλδος|Λου=Λουδοβίκος}}