Οίκος του Ουίνδσορ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αλβ |Αλβ=[[Αλβέρτος του Σαξ-Κόμπουργκ και Γκότα|Αλβέρτος]]<br>σύζ.[[Βασίλισσα Βικτωρία|Βικτώρια Γουέλφων-Αννοβέρου]]<br>βασ. της Βρετανίας<br>[[Οίκος του Σάξεν-Κόμπουργκ και Γκότα|ΟΙΚΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΥΡΚ & ΓΚΟΤΑ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΕδΖ | | | | | | Λεο |ΕδΖ=[[Εδουάρδος Ζ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Εδουάρδος Ζ΄]]<br>βασ. του Ηνωμένου Βασιλείου|Λεο=[[Λεοπόλδος του Ώλμπανυ|Λεοπόλδος]]<br>δούκας του Ώλμπανυ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΓεΕ | | | | | | ΚΕδ |ΓεΕ=[[Γεώργιος Ε΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Γεώργιος Ε΄]]<br>βασ. του Ηνωμένου Βασιλείου<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΪΝΔΣΟΡ'''|ΚΕδ=[[Κάρολος Εδουάρδος της Σαξονίας-Κόμπουτκ & Γκότα|Κάρολος-Εδουάρδος]]<br>δούκας της Σαξονίας-Κόμπουρκ & Γκότα}}