Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣιΑ | | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΒαΓ |ΣιΑ=[[Σιγισμούνδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Α. Κέτεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΤΕΝ|ΒαΓ=[[Βάλντεμαρ Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΒαΔ | | ΓεΑ | | ΣιΒ | | ΑλΒ | | ΑδΑ | | ΒαΕ | | ΑΣΤ |ΒαΔ=[[Βάλντεμαρ Δ΄ τυ Άνχαλτ-Ντεσάου|Βάλντεμαρ Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΑ=[[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΒ=[[Σιγισμούνδος Β΄ του Άνχαλτ-ΝτεσσάουΝτεσάου|Σιγισμούνδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Αλβέρτος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΒαΕ=[[Βάλντεμαρ Ε΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΣΤ=[[Αλβέρτος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΑ | | | | | | | | | | Μαγ | | ΑδΒ | | Φιλ |ΕρΑ=[[Ερνέστος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ερνέστος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Μαγ=[[Μάγκνους του Άνχαλτ-Κέτεν|Μάγκνους]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Φιλ=[[Φίλιππος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | | | | | ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙΕρ |ΙΕρ=[[ΙωάννηςΙωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|ΙωάννηςΙωακείμ-Ερνέστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.ΤσερμπστΆνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΑ | | | | | | | | | | | | | | ΧρΑ | | | | | | | | | | | | | | Αυγ | | | | | | Ροδ | | ΛοΑ |ΙΓΑ=[[Ιωάννης Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-ΝτεσσάουΝτεσάου|Ιωάννης-Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΣΑΟΥ|ΧρΑ=[[Χριστιανός Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Χριστιανός Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΝΜΠΟΥΡΚ|Αυγ=[[Αύγουστος του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΤΣΚΑΟΥ-ΚΕΤΕΝ|Ροδ=[[Ροδόλφος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ροδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΣΕΡΜΠΣΤ|ΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΚα | | ΓΑρ | | | | | | | | | | ΧρΒ | | Φρε | | ΕΓκ | | Λεμ | | Εμμ | | | | | | ΙΣΤ | | Λου | | ΓΛο |ΙΚα=[[Ιωάννης Καζιμίρ του Άνχαλτ-ΝτεσσάουΝτεσάου|Ιωάννης-Καζιμίρ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓΑρ=[[Γεώργιος Άριμπερτ του Άνχατ-Ντεσάου|Γεώργιος-Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΧρΒ=[[Χριστιανός Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Χριστιανός Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χάρτσγκεροντε|ΕΓκ=[[Ερνέστος Γκόττλημπ του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Ερνέστος-Γκόττλημπ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1607-1624)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΒ | | | | | | | | | | | | | | ΒΑμ | | ΓΛο | | | | | | | | | | ΕΛε | | Καρ | | ΑΓκ | | ΙΛΑ |ΙΓΒ=[[Ιωάννης Γεώργιος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-ΚαζιμίρΓεώργιος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΒΑμ=[[Βίκτωρ Αμεδαίος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βίκτωρ-Αμεδαίος]]<br> του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χέρτσγκεροντε|ΕΛε=[[Εμμανουήλ Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ-Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Καρ=[[Κάρολος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑΓκ=[[Αντώνιος Γκύντερ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αντώνιος-Γκύντερ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΑ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Ντόρνμπουρκ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντόρνμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΑ | | | | | | | | | | | | | | ΚΦρ | | Λεμ | | | | | | Λεο | | ΑΛο | | ΙΑυ | | ΙΛΒ | | ΧΑυ |ΛεΑ=[[Λεοπόλδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΚΦρ=[[Κάρολος Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Κάρολος-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Τσάιτς-Χόυμ|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσάιτς-Χόυμ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΟΥΜΠΟΥΡΚ-ΧΟΫΜ|Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λεοπόλδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΛο=[[Αύγουστος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΑυ=[[Ιωάννης Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΒ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΧΑυ=[[Χριστιανός Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Χριστιανός-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | Λεο | | ΦρΒ | | Εδο | | Αρι |Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ|Λεοπόλδος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Β΄]]<br>|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Αρι=[[Άριμπερτ το υΆνχαλτ|Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΕρ |ΙΕρ=[[Ιωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ (1901-1947)|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>δούκας του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | Εδο |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>τιτουλ. δούκας του Άνχαλτ}}
84.572

επεξεργασίες