Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | | | | | ΒεΕ | | Βε6 | | ΟθΔ | | Ματ | | ΣιΑ | | | | | | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΒαΓ |ΒεΕ=[[Βερνάρδος Ε΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Βε6=[[Βερνάρδος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος ΣΤ¨]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΟθΔ=[[Όθων Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Όθων Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Ματ=Ματίλντα<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΣιΑ=[[Σιγισμούνδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Α. Κέτεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΤΕΝ|ΒαΓ=[[Βάλντεμαρ Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΒαΔ | | ΓεΑ | | ΣιΒ | | ΑλΕ | | | | | | ΑδΑ | | ΒαΕ | | ΑΣΤ |ΒαΔ=[[Βάλντεμαρ Δ΄ τυτου Άνχαλτ-Ντεσάου|Βάλντεμαρ Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΑ=[[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΒ=[[Σιγισμούνδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΕ=[[Αλβέρτος Ε΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Αλβέρτος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΒαΕ=[[Βάλντεμαρ Ε΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΣΤ=[[Αλβέρτος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βα6 | | ΕρΑ | | ΓεΒ | | ΣιΓ | | ΡοΔ | | Μαγ | | ΑδΒ | | Φιλ |Βα6=[[Βάλντεμαρ ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΕρΑ=[[Ερνέστος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ερνέστος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΒ=[[Γεώργιος Β΄ του Ντεσάου|Γεώργιος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΓ=[[Σιγισμούνδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΡοΔ=[[Ροδόλφος Δ΄του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ροδόλφος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Μαγ=[[Μάγκνους του Άνχαλτ-Κέτεν|Μάγκνους]]<br>canon της Κολωνίας|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Β΄]]<br>επίσκοπος του Μέρσενμπουρκ|Φιλ=[[Φίλιππος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
91.955

επεξεργασίες