Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κινίδαρος Νάξου»

(απογραφες)
|
|
|473
|392
|312
|269
|348
|341
|-
|Πηγές
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00039.pdf Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961]», Πίνακας 1, σελ. 276 (σελ. 346 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095567&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170506123233/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00039.pdf Αρχειοθετήθηκε] 06/03/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00059.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971]», σελ. 115 (pdf σελ. 115), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095587&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20141024184226/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00059.pdf Αρχειοθετήθηκε] 24/10/2014], Ανακτήθηκε 8/1/2018</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00062.pdf Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981]», σελ. 449448 (σελ. 449448 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095590&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ]. [https://web.archive.org/web/20180108123408/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00062.pdf Αρχειοθετήθηκε] 8/1/2018. Ανακτήθηκε 8/1/2018.</ref>
|<ref name=":15">«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00086.pdf Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς]», σελ. 149 (σελ. 151 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095614&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170820070345/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00086.pdf Αρχειοθετήθηκε] 20/08/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00098%20.pdf Απογραφή πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001]», σελ. 269272 (σελ. 271274 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=13321502&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170729181253/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00098%20.pdf Αρχειοθετήθηκε 29/07/2017]], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref name=":0">«[http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/FEK_monimos_rev.pdf/125204a0-726f-46fe-a141-302d9e7a38dc ΦΕΚ αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσμού]», σελ. 1084910850 (σελ. 375376 του pdf), και σε μορφή Excel «''[http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/resident_population_census2011rev.xls/956f8949-513b-45b3-8c02-74f5e8ff0230 Πίνακας αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ Πληθυσμού-Απογραφής 2011]''» στην ιστοσελίδα της [http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20171124131800/http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/FEK_monimos_rev.pdf/125204a0-726f-46fe-a141-302d9e7a38dc Αρχειοθετήθηκε] 24/11/2017], Ανακτήθηκε 09/01/2018.</ref>
|}
 
12.457

επεξεργασίες