Ισαβέλλα ντε Σαμπράν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
==Γενεαλογία Βιλλεαρδουίνων, πριγκίπων Αχαΐας==
{{family tree/start |summary=Βιλλεαρδουίνοι, πρίγκιπες Αχαΐας}}
{{family tree | | | | | |ΓοΑ |ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Α']]<br>1210-1229}}
{{family tree | |,|-|-|-|-|(}}
ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Α']]<br>1210-1229}}
{{family tree | ΓοΒ | | ΓλΒ |ΓοΒ=[[Γοδεφρείδος Β΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Β']]<br>1229-1246<br>|ΓουΒΓλΒ=[[Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος|Γουλιέλμος Β']]<br>1246-1278}}
{{family tree | |,|-|-|-|-|(}}
{{family tree |ΓοΒ | | |ΓουΒ | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | ΙσΑ | | Μαρ |ΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α' της Αχαΐας|Ισαβέλλα]]<br>1289-1307<br>σύζ.[[Φλωρέντιος της Αχαΐας|Φλωρέντιος του Αινώ]]|Μαρ=[[Μαργαρίτα Βιλλεαρδουίνου|Μαργαρίτα]]<br>σύζ.Ισνάρντ ντε Σαμπράν}}
ΓοΒ=[[Γοδεφρείδος Β΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Β']]<br>1229-1246<br>|ΓουΒ=[[Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος|Γουλιέλμος Β']]<br>1246-1278}}
{{family tree | |, |- |- |- |-!|( | | |!}}
{{family tree | | | | | Ματ | | ΙσΒ |Ματ=[[Ματθίλδη του Αινώ]]<br>1313-1318|ΙσΒ=[[Ισαβέλλα ντε Σαμπράν]]}}
{{family tree |ΙσΑ| | |Μαρ|
ΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α' της Αχαΐας|Ισαβέλλα]]<br>1289-1307<br>σύζ.[[Φλωρέντιος της Αχαΐας|Φλωρέντιος του Αινώ]]|Μαρ=[[Μαργαρίτα Βιλλεαρδουίνου|Μαργαρίτα]]<br>σύζ.Ισνάρντ ντε Σαμπράν}}
{{family tree | |!| | | | |!}}
{{family tree |Ματ| | |ΙσΒ|
Ματ=[[Ματθίλδη του Αινώ]]<br>1313-1318|ΙσΒ=[[Ισαβέλλα ντε Σαμπράν]]}}
{{family tree/end}}