Οίκος της Βουργουνδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | ΕυΝ | | Ιωα | | ΡοΒ | | | | | | | | | | | | | | ΑλΔ | |ΕυΝ=[[Εύδης, κόμης της Νεβέρ|Εύδης]]<br>κόμης της Νεβέρ|Ιωα=[[Ιωάννης της Βουργουνδίας|Ιωάννης]]<br>κόμης του Σαρολαί|ΡοΒ=[[Ροβέρτος Β΄ της Βουργουνδίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|ΑλΔ=[[Αλφόνσος Δ΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | ΟυΕ | | Φι6 | ~| Ιωα | | ΕυΔ | | Λου | | | | | | ΠεΑ |ΟυΕ=[[Ούγος Ε΄ της Βουργουνδίας|Ούγος Ε΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|Ιωα=[[Ιωάννα της Βουργουνδίας|Ιωάννα]]|Φι6=σύζ.[[Φίλιππος ΣΤ΄ της Γαλλίας|Φίλιππος ΣΤ΄ Βαλουά]]<br>βασ. της Γαλλίας|ΕυΔ=[[Εύδης Δ΄ της Βουργουνδίας|Εύδης Δ΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|Λου=[[Λουδοβίκος της Βουργουνδίας|Λουδοβίκος]]<br><small>σύζ.[[Ματθίλδη του Αινώ]]<br>πριγκίπισσα της Αχαΐας|ΠεΑ=[[Πέτρος Α΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΒ | | | | | | ΦίΩ | | | | | | | | | | ΦεΑ | | ΙΑΠ |ΙωΒ=''[[Ιωάννης Β΄ της Γαλλίας|Ιωάννης Β΄ Βαλουά]]<br>βασ. της Γαλλίας<br>Α΄ δούκας της Βουργουνδίας''|ΦίΩ=[[Φίλιππος, κόμης της Ωβέρνης|Φίλιππος]]<br>κόμης της Ωβέρνης|ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΙΑΠ=(νόθος) [[Ιωάννης Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος των Αβίς|ΚΛΑΔΟΣ ΑΒΙΣ]]}}