Πολιορκία του Χάνδακα (1645-1669): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων