Προσωπικότητα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ (Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 78.87.146.194 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό Angpag)
Ετικέτα: Επαναφορά
Επίσης, γίνεται αντιληπτό πως η έννοια του χαρακτηριστικού της προσωπικότητας, οδηγεί στην αρχή των ατομικών διαφορών. Αυτό σημαίνει πως κάθε άτομο διαθέτει μια τέτοια σύνθεση χαρακτηριστικών που είναι μοναδική και τον διαφοροποιεί απ' τον παρακείμενό του (η έννοια της μοναδικότητας).
Οι όροι κριτική ψυχολογία και κοινωνικός δομισμός είναι παρεμφερείς αλλά όχι ταυτόσημοι. Ο κοινωνικός δομισμός αποτελεί μια ευρύτερη έννοια που κατά κάποιο τρόπο εμπεριέχει και το ρεύμα της κριτικής ψυχολογίας. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο προσεγγίσεων είναι η κριτική τους στάση απέναντι στις κοινωνικές επιστήμες και βέβαια στην ψυχολογία.
Τι είναι προσωπικοτητα? Μολονότη είναι μια καθημερινή συνηθισμένη λέξη, ένας ορισμός τησ έννοιάς τησ φαίνεταινα μην είναι απλή υπόθεση ! <<Αθτός ο άνθρωπος είναι μεγάλη προσωπικότητα >>, λέμε , η <<Η Μαρία έχει προσωπικότητα >> η << ...στο τάδε κοσμικό γεγονός παραβρέθηκαν και πολλές προσωπικότητες>> Τι εννοούμε άραγε?
 
==Η θεωρία της προσωπικότητας του κοινωνικού δομισμού==
Σύμφωνα με τον κοινωνικό δομισμό, δεν υπάρχει αντικειμενική [[γνώση]] και [[αλήθεια]]. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας βασίζεται σε υποκειμενικές παρατηρήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην υπάρχουσα γνώση. Όσον αφορά την προσωπικότητα, ο κοινωνικός δομισμός υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα αποτελεί απόρροια των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων. Αυτό σημαίνει πως η προσωπικότητα δομείται κοινωνικά και δεν υπαγορεύεται από εσωτερικές δυνάμεις.
Ανώνυμος χρήστης