Βασκικό αλφάβητο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, οι Βάσκοι συγγραφείς χρησιμοποιούσαν τις ορθογραφικές συμβάσεις των [[Ρομανικές γλώσσες|λατινογενών γλωσσών]] όπως τα [[Ισπανική γλώσσα|ισπανικά]] ή τα [[Γαλλική γλώσσα|γαλλικά]]. Έτσι το βιβλίο Guero το Πέντρο Αγκέρε αντιστοιχεί στο σημερινό ''gero'' ("Αργότερα") και το σύνθημα του 18ου αιώνα ''Irurac bat'' αντιστοιχεί στο σημερινό ''Hirurak bat'' ("Τα τρία ως ένα"). Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο εθνικιστής πολιτικός [[Σαμπίνο Αράνα]] πρότεινε διάφορες ορθογραφικές αλλαγές,<ref name="Arana">''Lecciones de ortografía del euskara bizkaino'', [http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=35&path=11350&forma=&presentacion=pagina σελίδα 32], Arana eta Goiri'tar Sabin, Bilbao, Bizkaya'ren Edestija ta Izkerea Pizkundia, 1896 (Sebastián de Amorrortu).<br /></ref> συμπεριλαμβάνοντας νέα γράμματα όπως τα [[Οξεία|ĺ]] και ŕ που δεν έγιναν δεκτά στην τυποποιημένη ορθογραφία.
 
ΤοΤα σημερινόσημερινά Πρότυποπρότυπα των ΒάσκωνΒασκικά αναπτύχθηκεαναπτύχθηκαν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, και έχει οριστεί από κανόνες Euskaltzaindiaτης Εουσκαλτθαίνδια (ηΒασκική Γλώσσα των Βάσκων,Γλωσσική Ακαδημία). Όσον αφορά το αλφάβητο, η κύρια κριτική από BiscayanΜπισκαϊανούς και GipuzkoanΓκιπουθκουανούς παραδοσιακοίπαραδοσιακούς στοχευμένηστόχευε το ''h'', όπως καικαθώς η ορθογραφία αποκλειστείτης απόΕουσκαλτθαίνδια Euskaltzaindiaχρησιμοποιούσε πουτο χρησιμοποιούνταιγράμμα σε διάφοραπολλές λόγιαλέξεις ότιόπου οι παραδοσιακοί έγραψεδεν χωρίςχρησιμοποιούσαν αυτήτο τηνγράμμα. επιστολή,Είναι ησιωπηλό οποία είναιστο σιωπηλόςΜπισκάι και οι δύο στο Κόλπο καιτη GipuzkoaΓκιπούθκοα, ενώ ήταν έντονηακουγόταν σε όλαόλους τατις Βασκικάβασκικές διαλέκτους πριν μερικούς αιώνες και εξακολουθεί να είναι έντονηακούγεται σε πολλάπολλές απόπεριοχές ταστα Βορειοανατολικάβορειοανατολικά. Από την άλλη πλευρά, ηοι ΒασκικήΒάσκοι ομιλητές, στα Βορειοανατολικά,βορειοανατολικά έπρεπε να μάθουν να γράφουν αρκετές λέξεις με λιγότερολιγότερα ή καθόλου γράμματα ''h'' γράμματα, επειδή τα περισσότερα από τα ''h'''s πουχρησιμοποιούνται χρησιμοποιείταιστη στην παράδοσηπαραδοσιακή τους, δενορθογραφία λαμβάνονταιπου υπόψηδε ταλαμβάνεται Πρότυπαυπόψη τωνστην Βάσκωνεπίσημη ορθογραφία. Οι αλλαγές αυτές από τις διάφορες παραδόσεις στα σύγχρονα Πρότυπα των ΒάσκωνΒασκικά προτάθηκε και έγινε αποδεκτή από τις νέες γενιές των Βάσκων συγγραφείςσυγγραφέων. Έτσι, έτσιη ώστεδιαμάχη ηγια το ''h'' διαμάχη άρχισε να υποχωρεί, καθώς οι παλιές γενιές πέθανε.πέθαιναν<ref>{{Cite book|title=Patxi Altuna|first=Josune|last=Etxeberria|publisher=Uztarria|isbn=978-84-607-6723-7|date=2003|page="Arantzazuko Biltzarraren garrantzia (1968)"|url=http://uztarria.eus/azpeitia/liburuak/04Patxi/Kap4/j10}}</ref><ref>{{Cite book|title=La h en la ortografía vasca: razones y motivos, reglas: catálogo de voces con comentario|first=Luis|last=Villasante|publisher=Editorial Franciscana Aranzazu|isbn=978-8472401198|date=1980|location=Oñati|url=http://www.euskaltzaindia.net/dok/iker_jagon_tegiak/villasante/dokumentuak/522.pdf}}</ref>.
 
== Συχνότητα γραμμάτων ==