Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων