Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Τραστάμαρα»

μ
{{familytree | ΕρΔ | | ΙσΑ | | Αφν | | ΦεΑ |~| συζ | | | | | | ΚαΔ | | ΛεΒ | | Ελε | | ΦεΒ | | Ιωα | | Αλφ | | ΙωΣ | | Ερρ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Δ΄]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν|ΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β΄ των Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης|Αφν=[[Αλφόνσος των Αστουριών (1453-1468)|Αλφόνσος]]<br>πρίγκιπας των Αστουριών|ΦεΑ=(νόθος) [[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΠΟΛΗΣ|συζ=1.Ισαβέλλα Κιαρομόντε<br>2.Ιωάννα των Τραστάμαρα-Αραγωνίας|ΚαΔ=(1) [[Κάρολος, πρίγκιπας της Βιάνα|Κάρολος Δ΄]]<br>βασ. της Ναβάρρας|ΛεΒ=(1) [[Λευκή Β΄ της Ναβάρρας|Λευκή Β´]]<br>βασ. της Ναβάρρας|Ελε=(1) [[Ελεονώρα της Ναβάρρας|Ελεονώρα]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br><small>σύζ.[[Γκαστόν Δ΄ του Φουά|Γκαστόν Δ΄]]<br>κόμης του Φουά<br>[[Οίκος του Φουά|ΟΙΚΟΣ ΦΟΥΑ]]|ΦεΒ=(2) [[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα των Tραστάμαρα]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν|Ιωα=(2) Ιωάννα της Αραγωνίας<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α΄ Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Νάπολης|Αλφ=(νόθος) [[Αλφόνσος δε Αραγόν υ δε Εσκόβαρ|Αλφόνσος]]<br>δούκας της Βιγιερμόσα|ΙωΣ=(νόθος) [[Ιωάννης δε Αραγόν|Ιωάννης]]<br>αρχιεπίσκοπος της Θαραγόθα|Ερρ=[[Ερρίκος δε Αραγόν υ Πιμέντελ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Σεγόρβε}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΦρΑ | | Ιωα | | Ιαν | | Φερ | | Μαρ | | Ιων | | ΙωΑ | | Αικ | | Αλν | | Αλφ |ΑλΒ=(1) [[Αλφόνσος Β΄ της Νάπολης|Αλφόνσος Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης|ΦρΑ=(1) [[Φρειδερίκος Α΄ της Νάπολης|Φρειδερίκος Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης|Ιωα=(1) [[Ιωάννης δ'Αραγόνα|Ιωάννης]]<br>καρδινάλιος|Ιαν=(2) [[Ιωάννα της Νάπολης (1478-1518)|Ιωάννα της Νάπολης]]<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β΄ των Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Νάπολης|Φερ=(νόθος) [[Φερδινάνδος του Μοντάλτο|Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Μοντάλτο|Μαρ=''Μαρία του Φουά<br><small>σύζ.[[Γουλιέλμος Η΄ του Μομφερράτου|Γουλιέλμος Η΄ Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μομφερράτου''<br>[[Δυναστεία των Παλαιολόγων|ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ]]|ΙωΑ=[[Ιωάννα Α΄ της Καστίλης|Ιωάννα]]<br>βασ. της Αραγωνίας-Καστίλλης,<br>βασ. της Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Φίλιππος Α΄ της Καστίλης|Φίλιππος Α΄ των Αψβούργων]]<br>βασ. της Ισπανίας|Αικ=[[Αικατερίνη της Αραγωνίας|Αικατερίνη]]<br><small>σύζ.2.[[Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Η΄ των Τυδώρ]]<br>βασ. της Αγγλίας|Αλφ=[[Αλφόνσος δε Αραγόν υ Πορτούγαλ|Αλφόνσος]]<br>δούκας του Σεγόρβε|Ιων=[[Ιωάννης των Αστουριών|Ιωάννης]]<br>πρίγκιπας των Αστουριών|Αλν=(νόθος) [[Αλφόνσος δε Αραγόν|Αλφόνσος]]<br>αρχιεπίσκοπος Θαραγόθα,<br>αντιβασ. της Αραγωνίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΦεΒ | | Αλφ | | Φερ | | Ιου | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚαΕ | | | | | | Ερν |ΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.[[Ιωάννα της Αραγωνίας, βασίλισσα της Νάπολης|Ιωάννα των Τραστάμαρα-Νάπολης]]|Αλφ=(νόθος) [[Αλφόνσος του Αραγόν (1481-1500)|Αλφόνσος]]<br>δούκας του Μπισέλε<br><small>σύζ. [[Λουκρητία Βοργία]]|Φερ=[[Φερδινάνδος της Καλαβρίας|Φερδινάνδος]]<br>δούκας της Καλαβρίας<br><small>σύζ. Ζερμαίν των Φουά|Ιου=Ιουλία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης-Γεώργιος του Μομφερράτου|Ιωάννης-Γεώργιος Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μομφερράτου<br>[[Δυναστεία των Παλαιολόγων|ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ]]|ΚαΕ=''[[Κάρολος Κουίντος|Κάρολος Α΄ Αψβούργων]]<br>βασ. της Ισπανίας,<br>Ε΄ βασ. της Γερμανίας''|Ερν=(νόθος) [[Ερνάντο δε Αραγόν|Ερνάντο]]<br>αρχιεπίσκοπος της Θαραγόθα,<br>αντιβασ. της Αραγωνίας}}
82.240

επεξεργασίες