Βικιπαίδεια:Μη ελεύθερο περιεχόμενο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
# Στην περιγραφή της εικόνας ή του αρχείου που επιφορτώνεται υπό το καθεστώς της εύλογης χρήσης, πρέπει να αναγράφονται (στη σχετική σελίδα τους)
#* η πηγή και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων,
#* η [[Βικιπαίδεια:Πινακίδες πνευματικών δικαιωμάτων|πινακίδα]] {{[[Πρότυπο:μη ελεύθερο αρχείο - εύλογη χρήση|εύλογηςμη χρήσηςελεύθερο αρχείο - εύλογη χρήση]]}} (ή η [[Βικιπαίδεια:Πινακίδες πνευματικών δικαιωμάτων#Μη ελεύθερες εικόνες|αντίστοιχη]] για κάποιες ειδικές κατηγορίες εικόνων)
#* μία συνοπτική αναφορά στους λόγους που δικαιολογούν ''εύλογη χρήση'' όταν δεν αναφέρονται από ειδικό πρότυπο.