Οίκος του Κοντέ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree/start}}
{{familytree | ΚάΒ | | | | | | | | |ΚάΒ=[[Κάρολος του Βαντόμ|Κάρολος]]<br>δούκας του Βαντόμ<br>[[Οίκος των Βουρβόνων|ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΒΟΝΩΝ]]}}
{{familytree | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| }}
{{familytree | Αντ | | | | | | | | | | Λδβ | |Αντ=[[Αντώνιος της Ναβάρρας|Αντώνιος]]<br>δούκας του Βαντόμ|Λδβ=[[Λουδοβίκος Α' του Κοντέ|Λουδοβίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ<br>'''ΟΙΚΟΣ ΚΟΝΤΕ'''}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| }}
{{familytree | ΕρΔ | | | | | | | | | | ΕρΑ | | Φρα | | Καρ | | ΚΣο |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Γαλλίας|Ερρίκος Δ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ των Βουρβόνων του Κοντέ|Ερρίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|Φρα=[[Φραγκίσκος του Κοντί|Φραγκίσκος]]<br>πρίγκιπας του Κοντί|Καρ=[[Κάρολος των Βουρβόνων-Βαντόμ|Κάρολος]]<br>καρδινάλιος|ΚΣο=[[Κάρολος του Σουασόν|Κάρολος]]<br>κόμης του Σουασόν}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | ΛδΓ | | | | | | | | | | ΕΒΒ | | | | | | | | | | ΛΣο |ΛδΓ=[[Λουδοβίκος ΙΓ΄ της Γαλλίας|Λουδοβίκος ΙΓ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΕΒΒ=[[Ερρίκος Β΄ των Βουρβόνων του Κοντέ|Ερρίκος Β']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΣο=[[Λουδοβίκος του Σουασόν|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Σουασόν}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| }}
{{familytree | ΛΙΔ | | | | | | | | | | ΛΒΚ | | | | | | | | | | Αρμ |ΛΙΔ=[[Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας|Λουδοβίκος ΙΔ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΛΒΚ=[[Λουδοβίκος Β΄ του Κοντέ|Λουδοβίκος Β']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|Αρμ=[[Αρμάνδος των Βουρβόνων-Κοντί|Αρμάνδος]]<br>πρίγκιπας του Κοντί<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΝΤΙ}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree | Λδδ | | | | | | | | | | ΕρΓ | | | | | | ΛΑΑ | | ΦΛΚ |Λδδ=[[Λουδοβίκος, Μέγας Δελφίνος|Λουδοβίκος]]<br>μέγας Δελφίνος|ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του Κοντέ|Ερρίκος Γ΄ Ιούλιος]]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΑΑ=[[Λουδοβίκος Αρμάνδος Α΄ του Κοντί|Λουδοβίκος-Αρμάνδος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντί|ΦΛΚ=[[Φραγκίσκος Λουδοβίκος του Κοντί|Φραγκίσκος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | ΛδΒ | | | | | | | | | | ΛοΓ | | | | | | | | | | ΛΑΒ |ΛδΒ=[[Λουδοβίκος, δούκας της Βουργουνδίας|Λουδοβίκος]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|ΛοΓ=[[Λουδοβίκος Γ΄ του Κοντέ|Λουδοβίκος Γ']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΑΒ=[[Λουδοβίκος Αρμάνδος Β΄ του Κοντί|Λουδοβίκος-Αρμάνδος Β']]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| }}
{{familytree | ΛδΕ | | | | | | | | | | ΛΕΑ | | Καρ | | ΛΚλ | | ΛΦΑ |ΛδΕ=[[Λουδοβίκος ΙΕ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΛΕΑ=[[Λουδοβίκος Ερρίκος Α΄ του Κοντέ|Λουδοβίκος-Ερρίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|Καρ=[[Κάρολος του Σαρολαί|Κάρολος]]<br>κόμης του Σαρολαί|ΛΚλ=[[Λουδοβίκος του Κλερμόν|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Κλερμόν|ΛΦΑ=[[Λουδοβίκος Φραγκίσκος Α´ του Κοντί|Λουδοβίκος-Φραγκίσκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | ΛδΦ | | | | | | | | | | ΛΙΚ | | | | | | | | | | ΛΦΚ |ΛδΦ=[[Λουδοβίκος Φερδινάνδος της Γαλλίας|Λουδοβίκος]]<br>δελφίνος της Γαλλίας|ΛΙΚ=[[Λουδοβίκος Ιωσήφ του Κοντέ|Λουδοβίκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|ΛΦΚ=[[Λουδοβίκος Φραγκίσκος Ιωσήφ του Κοντί|Λουδοβίκος-Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας του Κοντί}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | ΚάΙ | | | | | | | | | | ΛΕΒ ||ΚάΙ=[[Κάρολος Ι΄ της Γαλλίας|Κάρολος Ι΄]]<br>βασ. της Γαλλίας|ΛΕΒ=[[Λουδοβίκος Ερρίκος Β΄ του Κοντέ|Λουδοβίκος-Ερρίκος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Κοντέ}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | ΛΙΘ | | | | | | | | | | ΛΑΑ |ΛΙΘ=[[Λουδοβίκος της Γαλλίας (1775-1844)|Λουδοβίκος ΙΘ΄]]<br>βασ. της Γαλλίας|ΛΑΑ=[[Λουδοβίκος Αντώνιος του Ανγκιέν|Λουδοβίκος-Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας του Κοντέ,<br>δούκας του Ανγκιέν}}
{{familytree/end}}