Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Προσθήκη ανεξάρτητων μονάδων του πανεπιστημίου.
μ (Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 176.58.194.125 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό Kalogeropoulos)
Ετικέτα: Επαναφορά
(Προσθήκη ανεξάρτητων μονάδων του πανεπιστημίου.)
 
===Ανεξάρτητες Μονάδες του Ιδρύματος===
<br />
•Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
•Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
•έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
•Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης
 
•Εργαστήριο* Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
 
 
Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2552/97 και λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ως ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το ΕΕΥΕΜ υποστηρίζει και επικουρεί τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ για τη δημιουργία, την υιοθέτηση, την πιστοποίηση και την υλοποίηση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, αποτελεσματικής διδασκαλίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. '''<nowiki>https://eeyem.eap.gr</nowiki>'''
 
<br />
 
•Μονάδα* Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ
 
 
Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ ιδρύθηκε με το Ν.2552/97 & λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της, που συνέταξε η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.
 
Πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της μονάδας '''<nowiki>http://meae.eap.gr</nowiki>'''
 
<br />
 
* ΜΟΔΙΠ
 
•έργοΤο έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ μέσω του οποίου διεξάγονται διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης όπως: α) η συμπλήρωση Απογραφικών Δελτίων από τα μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ  και β) η συμπλήρωση και παραγωγή Εκθέσεων Αξιολόγησης των Σχολών του ΕΑΠ και του Ιδρύματος σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ.
 
<br />
 
•Κέντρο* Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης
 
 
'''Web Site:''' <nowiki>http://kesypsy.eap.gr/</nowiki>
 
<br />
==Βιβλιοθήκη==
Η βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. στεγάζεται από τον Μάρτιο 2016 κ.εξ. σε κτίριο στη συνοικία [[Κουκούλι Πάτρας|Κουκούλι]] Πάτρας (διεύθυνση: Πατρών-Κλάους 183<ref>[https://www.eap.gr/images/stories/pdf/exam-centers/map_vivliothiki_EAP.pdf Χάρτης με τη θέση της βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π.] eap.gr. Ανακτήθηκε: 02/02/2019.</ref>· πριν, η βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε οίκημα στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Τριών Ναυάρχων), σε άνετο και λειτουργικό χώρο, όπου, πέρα από τη δανειστική βιβλιοθήκη, στεγάζονται: το αναγνωστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου πληροφόρησης υπάρχουν στην Αθήνα, τηνστην Θεσσαλονίκη και τηντη Λάρισα.
 
<br />
 
== Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ==
 
 
 
 
Το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ιδρύθηκε ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έδρα την Αθήνα.
 
Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών των κατηγοριών αυτών, προσωπικού. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.:
 
 
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιμορφωτικές μεθόδους, με τη μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 
• Εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 
• Εκπονεί μελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσματα και συμπεράσματα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
• Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον σκοπό του.
 
• Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκμηριώνει καινοτόμες μεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
 
• Συμβάλλεται με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.
 
 
Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
Πληροφορίες σχετικά με Ε.Κ.ΕΠ.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα: '''<nowiki>https://ekepe.wordpress.com/</nowiki>'''
 
==Παραπομπές==
Ανώνυμος χρήστης