Ερρίκος Α΄ του Νεμούρ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων