Επιτραπέζια αντισφαίριση: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Oτι δεν μπορεί να ακουμπήσει το φιλέ κατά την διάρκεια της απόκρουσης, και ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά την εκτέλεση του σερβίις ( περίπτωση net). Προτείνω να παραληφθεί γιατί αναφέρετε προηγούμενος στο κεφάλαιο που αφορά το ( σερβίς).
μ rv
Oτι δεν μπορεί να ακουμπήσει το φιλέ κατά την διάρκεια της απόκρουσης, και ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά την εκτέλεση του σερβίις ( περίπτωση net). Προτείνω να παραληφθεί γιατί αναφέρετε προηγούμενος στο κεφάλαιο που αφορά το ( σερβίς).
Γραμμή 45:
 
=== Επιτυχημένη απόκρουση ===
Μια επιτυχημένη απόκρουση είναι το χτύπημα της μπάλας με τη ρακέτα, αφού αυτή έχει αναπηδήσει μία φορά στο γήπεδό μας έτσι, ώστε να επιστρέψει στο γήπεδο του αντιπάλου. Φυσικά ηH μπάλα δεν επιτρέπεται να χτυπήσει στο φιλέ κατά τη διάρκεια της απόκρουσης, αρκεί να περάσει από τη μεριά του αντιπάλου. Εντούτοις, αν η μπάλα ακουμπήσει το φιλέ (περνώντας από την αντίπαλη μεριά) κατά τη διάρκεια του σερβίς, τότε αυτό επαναλαμβάνεται.
 
=== Σειρά στα σερβίς ===
Ανώνυμος χρήστης