Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μελέτη πασχόντων–μαρτύρων»

Μετάφραση της μιας επιπλέον ενότητας του αγγλικού λημματος
μ
(Μετάφραση της μιας επιπλέον ενότητας του αγγλικού λημματος)
 
== Παράδειγμα ==
Ένας από τους σημαντικότερους θριάμβους της μελέτης πασχόντων–μαρτύρων ήταν η επίδειξη της σύνδεσης μεταξύ του καπνίσματος καπνού και του καρκίνου του πνεύμονα, από τους Richard Doll και Bradford Hill . Έδειξαν μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε μια μεγάλη μελέτη πασχόντων–μαρτύρων.<ref name="pmid14772469">{{Cite journal|last=Doll R, Hill AB|title=Smoking and carcinoma of the lung; preliminary report|journal=Br Med J|volume=2|issue=4682|pages=739–48|year=1950|pmid=14772469|pmc=2038856|doi=10.1136/bmj.2.4682.739}}</ref> Οι αντιτιθέμενοι υποστήριξαν για πολλά χρόνια ότι αυτός ο τύπος μελέτης δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση, αλλά τα αποτελέσματα προοπτικών μελετών επιβεβαίωσαν την αιτιώδη σχέση που υποδείκνυαν οι μελέτες πασχόντων–μαρτύρων<ref name="pmid13364389">{{Cite journal|last=Doll R, Hill AB|title=Lung cancer and other causes of death in relation to smoking; a second report on the mortality of British doctors|journal=Br Med J|volume=2|issue=5001|pages=1071–81|year=1956|pmid=13364389|pmc=2035864|doi=10.1136/bmj.2.5001.1071}}</ref><ref name="pmid15213107">{{Cite journal|last=Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I|title=Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors|journal=BMJ|volume=328|issue=7455|pages=1519|year=2004|pmid=15213107|pmc=437139|doi=10.1136/bmj.38142.554479.AE}}</ref> και είναι πλέον αποδεκτό ότι το κάπνισμα είναι η αιτία για την συντριπτική πλειονότητα της συνολικής θνησιμότητας από καρκίνου του πνεύμονα παγκοσμίως.
 
==Παραδοχή σπανιότητας της νόσου==
Στις μελέτες πασχόντων–μαρτύρων, η ανάλυση αρχικά γινόταν ελέγχοντας αν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία των εκτεθειμένων ατόμων μεταξύ των πασχόντων και των μαρτύρων.<ref name="Rodrigues_1990">{{cite journal | last1=Rodrigues |first1=L. |last2=Kirkwood |first2=B. R. | title = Case–control designs in the study of common diseases: updates on the demise of the rare disease assumption and the choice of sampling scheme for controls | journal = Int. J. Epidemiol. | volume = 19 | issue = 1 | pages = 205–13 | year = 1990 | pmid = 2190942 | doi = 10.1093/ije/19.1.205}}</ref> Αργότερα όμως διαπιστώθηκε<ref name="pmid7046823">{{cite journal | authors = Greenhouse SW | title = Jerome Cornfield's contributions to epidemiology | journal = Biometrics | volume = 38 Suppl | issue = | pages = 33–45 | year = 1982 | pmid = 7046823 | doi = 10.2307/2529852}}</ref> ότι, αν υπό μελέτη έκβαση (νόσος) είναι σπάνια, τότε ο [[Λόγος απόδοσης|λόγος απόδοσης]] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του [[Σχετικός κίνδυνος|σχετικού κινδύνου]] ή του [[Λόγος ρυθμού επίπτωσης|λόγου ρυθμού επίπτωσης]]. Η εγκυρότητα του λόγου απόδοσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την φύση της νόσου που μελετάται, την μέθοδο δειγματοληψίας και το είδος της παρακολούθησης των συμμετεχόντων. Αν και στις κλασικές μελέτες πασχόντων–μαρτύρων, ισχύει ότι ο λόγος απόδοσης προσεγγίζει τον σχετικό κίνδυνο μόνο σε περιπτώσεις σπανίων νόσων, υπάρχουν διάφορα άλλα είδη μελετών ([[Μελέτη πασχόντων-σειράς|πασχόντων-σειράς]], [[Εμφωλευμένη μελέτη πασχόντων–μαρτύρων|εμφωλευμένη μελέτη πασχόντων–μαρτύρων]], [[Μελέτη σειράς|μελέτη σειράς]]), στις οποίες αργότερα καταδείχθηκε ότι ο λόγος απόδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου ή του λόγου ρυθμού επίπτωσης, ακόμα και όταν δεν πρόκειται για σπάνια έκβαση.<ref name="Rodrigues_1990" /><ref name="pmid1251836">{{cite journal |last=Miettinen |first=O. | title = Estimability and estimation in case–referent studies | journal = Am. J. Epidemiol. | volume = 103 | issue = 2 | pages = 226–35 | year = 1976 | pmid = 1251836 | doi=10.1093/oxfordjournals.aje.a112220}}</ref><ref>{{cite book |last=Rothman |first=K. J. |last2=Greenland |first2=S. |last3=Lash |first3=T. L. |title=Modern Epidemiology |edition=3rd |publisher=Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins |year=2008 |isbn=978-0-7817-5564-1 }}</ref>
 
 
== Παραπομπές ==
370

επεξεργασίες