Βερεγγάρια της Ναβάρρας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων