Αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960 - Άλλες γλώσσες